V okviru lietošnjega festivala ljudskega petja (canto spontaneo), ki ga organizava Kulturno društvo Furclap bojo štier vičeri tud v Nediških dolinah.
Parvo srečanje bo v Špietre v muzeju SMO v petak, 8. junija, ob 18.30. Nastopil bojo Giovanni Floreani, Novella Del Fabbro an Orietta Fossati, pievci Folklorne skupine “Val Resia” an Nediški puobi.
Dan potle, v saboto, 9. junija, bomo mogli poslušat ljudske piesmi v cierkvi Sv. Antona v Klenju. Piel bojo Giovanni Floreani, Evaristo Casonato, Novella Del Fabbro an zbor Matajur.
V nediejo, 24. junija, se bo Festivalj ljudskega petja selil na Kras, kjer bojo ob 11.30 v cierkvi Device Marije piele Miriam Palma, Orietta Fossati an Dreške čeče (na fotografiji na odpartju razstave Lucie Trusgnach Škejcove v Beneški galeriji).
Gostovanje telega festivala v Nediških dolinah pa se bo zaključilo v Ščigli v saboto, 7. luja. Ob 20.30 bojo zapiel Nediški puobi an Grop Tradizional Furlan, skupina mladih priseljencu iz kraja Chiasellis, ki jih vodi Claudio Milano.