Osam dni, od 19. do 26. luja, an 19 dogodkov an predstav s parbližno petdesetimi umetniki. Tuole nam je ponudu “Festival delle Valli del Natisone – Festival v Nadiških dolinah”, ki je v telem zadnjem tiednu razveseliu ljudi po naših vaseh. Festival se zaključe donas, 26. luja: ob 18. uri bo v Toglianu “Il gran circo dei burattini”, ob 21.30 pa bojo v Sarženti v starem duoru, med posebno predstavo-delavnico runal sladčine an prave torte.
Festival je organizalo društvo Associazione Puppet FGV kupe s CTA – Centro Teatro Animazioni Gorizia, sodelovali pa so tud Dažela Furlanija-Julijska krajina an devet kamunu Nediških dolin (Špietar, Dreka, Garmak, Svet Lienart, Podbuniesac, Sriednje, Sauodnja, Tauarjana, Prapotno an Kobarid). K teli manifestaciji pa so parstopila tudi naša slovienska društva, ku na primier Kobilja glava. Mi smo šli gledat, ka je Festival v Nediških dolinah parnesu v Ščigle an na Laze.