Tle ušafata nieki fotografij s premiere igre “Zdreu bunik”, ki jo je Beneško gledališče predstavlo za 8. marec. (Foto: Novi Matajur an Paolo Caffi)