Beneško gledališče je v saboto, 24. februarja, parvič nastopilo v Miljah. Publika je lepuo sparjela igro “Tarije na pingulauki” an na koncu so vsi puno pohvalil barke beneške igrauce. Tle ušafata fotografije nastopa v Miljah.