Poletno sonce je zasijalo an lietos. Za ga parpravt so poskarbiel Zavod za slovensko izobraževanje, ISK an Dvojezična šuola Pavla Petričiča. Od parvega do 19. julija, cieu dan, je bluo v dvojezični šuoli v Špietre zelo živahno. Že zagoda zjutra so otroc parhajal iz vsieh kraju. Bli so te mali od vartaca an tisti buj veliki od osnovne šuole, vsieh kupe od 25 do 30. Le grede so se odvijali an programi PON (Programma Operativo Nazionale italijanskega ministrstva za šolstvo, ki ga financirajo s sredstvi EU). Te zadnji je biu od 22. do 25. julija. Vič moreta prebrat v novi številki Novega Matajurja (z dne 31. julija), dolzdol pa moreta videt, kuo je bluo zabavno Poletno sonce. Avtorja fotografij sta Emma Golles an Federico Morandini.