Kulturno društvo Ivan Trinko in Občina Čedad tudi letos prirejata v cerkvi S. Maria dei Battuti v Čedadu razstavo del priznanega slovenskega umetnika. Letos je na vrsti Franko Vecchiet z razstavo Memorabilia, ki jo bodo otvorili v petek, 14. novembra, ob 18. uri. Pri pobudi sodelujejo še Slovenska kulturno-gospodarska zveza, Inštitut za slovensko kulturo in Beneška galerija.
Čedajska razstava se navezuje na obsežnejšo razstavo, ki je bila letos v muzeju Revoltella v Trstu. Na splošno označuje izraz memorabilia predmete, ki ohranjajo v spominu določen kraj, dogodek ali osebo; v širšem pomenu so to lahko celo zapisi, podobe ali zvoki. So »kot ozvezdja na lastnem nebu«, tako je sam Vecchiet označil izbrana dela, ki uvajajo v njegov svet vizij, igre in sperimentiranja. Obsežen sklop je posvečen tisku: nekateri eksponati kažejo na začetek tiskarstva, na izum premičnih kovinskih črk; drugi se nanašajo na sodobno preobilno tiskarsko produkcijo, kar je razvidno v »Dnevnikih« in v paradoksalnih  »Svinčenih knjigah«. Grafika je osnova Vecchietovega umetniškega oblikovanja. Kompleksni grafični procesi odražajo zdaj konkretne predmete, vezane na teritorij, kot so na primer izdelki »iz soli«, zdaj abstraktne in simbolične pojme, kot so na primer »Ploščice«.  Skrbno hranjeni predmeti se na razstavi spreminjajo v podobe: v njih se gledalcem odstirajo umetnikovi vizualni in čustveni spomini.
Franko Vecchiet ima za seboj številne samostojne razstave v Evropi in Ameriki, sodeloval je tudi na mnogih pomembnih mednarodnih razstavah. Med prejetimi nagradami je treba omeniti nagrado Prešernovega sklada leta 1989 in nagrado na Bienalu v Sarcellesu leta 2009. Leta 2004 je zmagal na mednarodnem natečaju za realizacijo mozaika pred Severno postajo v Gorici (na sliki levo).
Razstavo si bo mogoče ogledati do 8. decembra  po sledečem urniku: od ponedeljka do petka od 10.30 do 12.30 in od 16. do 18. ure, ob sobotah, nedeljah in praznikih pa od 10. do 18. ure. Info: tel. 0432 731386 ali e-mail naslov kdivantrinko@libero.it.transalpina