Upravni svet Inštituta za slovensko kulturo se je v ponedeljek, 26. januarja, sestal v Špetru, da bi pregledal in odobril delovanje v letu 2014 in se dogovoril za program za letošnje leto.
Opis predsednice Brune Dorbolò in ravnateljice Marine Cernetig se je naprej osredotočil na uspeh multimedijskega muzeja SMO, ki je v enem letu imel približno tisoč obiskovalcev in ki je prinesel Inštitutu veliko zadoščenja pa tudi veliko skrbi za vzdrževanje prostorov.
Ob financiranju s sredstvi Evropske unije (muzej je vključen v projekt Jezik_Lingua) je SMO dobil lani dodaten deželni prispevek.
Ta prispevek je bil izredne narave in je bil namenjen samo kritju stroškov za razvoj in nadgradnjo opreme in instalacij, ne pa sami dejavnosti.
V teku leta se bosta zaključila še dva projekta, pri katerih sodeluje ISK. Gre za evropski projekt ZborZbirk – Kulturna dediščina v zbirkah med Alpami in Krasom (predvideva katalogacijo, objavo na spletu in odprtje za javnost  še devet muzejskih zbirk v Nadiških dolinah, v Reziji in Kanalski dolini) in projekt Mi smo tu, ki predvideva postavitev centrov za promocijo in širjenje slovenskega jezika in kulture na celotnem naselitvenem območju slovenske manjšine v videnski pokrajini. Glede projekta ZborZbirk naj dodamo, da se bo zaključil 13. marca s posvetom v Špetru.kovacija
Poleg tega bo Inštitut prav v teh dneh (od danes, 28. do 31. januarja) na Sejmu Alpe-Adria, turizem in prosti čas v Ljubljani, kjer bo predstavil beneško realnost. ISK bo še organiziral tečaje slovenščine za učence osnovnih in dijake višjih srednjih šol ter za odrasle in okrepil udeležbo mladih Benečanov v poletnih centrih v Ljubljani. Na programu so tudi srečanje z jezikovnimi manjšinami v Italiji (letos v Dolini Aosta), predstavitev publikacije besedil predavanj s srečanj v okviru prireditve Beneški kulturni dnevi, sodelovanje pri organizaciji gledališke sezone SSG v Benečiji in druge dejavnosti.
“Seveda bomo še naprej sodelovali pri drugih čezmejnih projektih in skrbeli za promocijo našega teritorija s turističnimi pobudami,” je zaključila svoje poročilo predsednica Inštituta za slovensko kulturo Bruna Dorbolò, “to pa pomeni tudi, da bo delo Inštituta ob razvijanju rednih dejavnosti bolj obsežno in zahtevnejše.”