Se povezovat nimar buj an imiet stike s Posočjem, kjer turisti, furešti od zuna, iz lieta v lieto rasejo, de bi kupe z našim teritoriem dobil vič moči an parložnosti na turistični an kulturni ravni. Tela je pot ki jo Inštitut za slovensko kulturo iz Špietra namerava prehodit. Pru go mez tuole so se poguarjal člani Inštituta na seji odbora, ki je bla prejšnji tiedan. Pregledali so, kar je bluo nareto v prejšnjem lietu, pa tudi katere so iniciative, ki jih bo trieba speljat od lietos napri.
V okviru projekta ‘Mi smo tu’, ki ga je Dežela financjala, sta lietos v programu dvie iniciativi: teritorij Benečije bo v kratkem vključen v interaktivno mapo Triglavskega narodnega parka, takuo de tisti, ki se bojo sprehajal po parku (ki se arzstegava po vič ku 800 km kvadratnih kilometrih) bojo buj lahko hodil an v naše kraje.
Drug projekt je ‘Benečija gor in dol’, an predvideva, de poliete bo an avtobus hodu ankrat na tiedan od Čedada do Čarnega varha an napri do Robidišča, Prosnida an dol do Kobarida, takuo bo povezovau Nediške, Terske doline an Posočje. Tak avtobus že vozi na Kobariškem, kliče se Hop on Hop off Kobarid an povezuje ne samuo vasi, pa tudi turistične točke, kopališča na Nediži an kraje, kjer začnejo kolesarske al pohodniške poti an staze.
S tuolim je povezan projekt Inštituta, ki bo dau možnost prit v naše kraje gostom Soške doline, pohodnikom po poteh Alpe Adria trail an od “Cammino celeste”, pru takuo kolesarjem, saj avtobus je tak, ki ima tudi prestor za prevoz koles.
Za kar se tiče turističnega sektorja, moremo doluožt, de bo ISK pru tele dni (od donas, 31. ženarja, do 2. februarja) prisoten na ljubljanskem sejmu Natour Alpe-Adria 2018, kjer bo predstavu našo realnost.
Kot je znano, v prestorih Inštituta je tudi turistični informativni urad IAT za Nediške doline an interaktivni muzej SMO. Tel se bo v sodelovanju z Združenjem don Mario Černet okrepiu z gradivom, ki bo na Atlasu predstavu še Kanalsko dolino.