murkovoInštitut za slovensko kulturo (ISK) iz Špetra je prejšnji teden v Brežicah prejel Murkovo priznanje, to je posebno nagrado, ki jo podeljuje Slovensko etnološko društvo. Inštitut za slovensko kulturo je najprej kot dobitnika Murkove listine predlagal Inštitut za slovensko narodopisje ZRC SAZU, strokovna komisija pa je ocenila, da je delo, ki ga opravlja ISK za realizacijo programov etnologije Slovencev na Videnskem na taki ravni, presega ljubiteljski nivo.
Inštitut za slovensko kulturo si je prestižno priznanje zaslužil s svojim stalnim delom na teritoriju, posebej omenjena pa sta bila tudi sodobni multimedijski muzej SMO, ki je nastal v okviru evropskega projekta JezikLingua, in aktivno sodelovanje v pomembnem in ambiciozno zastavljenem evropskem projektu ZborZbirk, s katerim so valorizirali krajevno kulturno dediščino.
Murkove nagrade, priznanja in listine Slovensko etnološko društvo podeljuje vsako leto. Podeljevanje priznanja so uvedli leta 1986 v počastitev 125-letnice rojstva Matije Murka, leta 1994 pa so začeli podeljevati še Murkove listine. Od leta 1999 se za izjemne etnološke znanstvene in raziskovalne dosežke posameznikov, skupin ali ustanove ali za znanstvene in strokovne dosežke, zaokrožene v življenjskem delu posameznikov, podeljuje Murkova nagrada, za znanstvene in strokovne dosežke na področju etnološke vede na Slovenskem (ali o Sloveniji) v preteklem letu Murkovo priznanje, od leta 2003 pa za kontinuirane dejavnosti, večletna prizadevanja ali enkratne dosežke, ki bogatijo, ohranjajo in popularizirajo etnološko znanje, Slovensko etnološko društvo podeljuje Murkovo listino. Med nagrajenci so bili doslej tudi Milko Matičetov, Martina Repinc, Vesna Guštin-Grilanc, Mojca Ravnik, Sekcija »Ohranimo Robidišče« pri Kulturnem društvu Stol, časopisa Dom in Novi Matajur.