Krožek za politična in družbena vprašanja Anton Gregorčič in Prosvetno Društvo Podgora prirejata v sodelovanju z Devinskim mladinskim krožkom, SKPD F. B. Sedej iz Števerjana in njegovo Mladinsko gledališko skupino M+ ter MOSP iz Trsta trodnevno izobraževanje za mlade kulturne delavce do 30. leta starosti. Tečaj “Development” bo od 13. do 15. septembra v koči Sv. Jožefa v Žabnicah. Na razpolago je 40 mest, zainteresirani se lahko na izobraževanje v Kanalski dolini prijavijo do 20. avgusta preko spleta (TUKAJ), kavcijo v višini 30 evrov in pooblastilo za obdelavo osebnih podatkov v skladu z GDPR pa je treba oddati v tajništvu ISK v Špetru, Slovenske prosvete oziroma Mladike v Trstu, ZSKD (Ts), ZSKP (Go) ali ZSŠDI (Ts). TUKAJ je objavljen tudi program izobraževanja, ki ga bodo vodili predavatelji Mladinskega sveta Slovenije Matej Likar, Nina Debevec, Maja Drobne in Borut Cink. Ob zaključku sta predvidena tudi daljši intervju in debata z generalnim konzulom Republike Slovenije v Trstu Vojkom Volkom na temo mednarodnega prava, diplomatskih odnosov med Italijo in Slovenijo ter med Slovenci v Italiji inmatično domovino. Tečaj Development sofinancirajo Dežela FJK, SSO, Slovenska prosveta, Zveza slovenske katoliške prosvete, Urad Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu, Krščanska kulturna zveza, Narodni svet koroških Slovencev in Zveza slovenski organizacij na Koroškem. Pokrovitelji so Inštitut za slovensko kulturo, ZSKD in ZSŠDI.