Kulturno društvo Rečan – Aldo Klodič je an lietos v sodelovanju z Zvezo slovienskih kulturnih društev, Društvom Topolò-Topoluove, Odborom Sv. Matija, KD Ivan Trinko an Glasbeno matico an pod pokroviteljstvom Garmiškega kamuna parpravlo bogat program za miesec junij, “Kar jo pieje kukuca”.
Začne se v pandiejak, 12. junija, ob 20. uri s koncertom v plavi dvorani v Hlodiču. Nastopil bojo “PF2M”. Skupino sestavljajo Patrick Quaggiato (tolkala), Franko Reja (kitare), Manuel Figelj (ramonika an klaviature) an Martina Kocina (glas).
V saboto, 17. junija, ob 19.30, bo v Petarnielu tradicionalna vičer “Zapuojmo jo na sred vasi”. Piel bojo Mešani pevski zbor Rečan-Aldo Klodič, MePZ Tri doline-Tre valli, Otroški pevski zbor Mali lujerji, na koncu pa bo še koncert mladih beneških harmonikarju “Arztegnimo ramonike”. Če bo slava ura, bo vičer v telovadnici na Liesah.
Dan potle, v nediejo, 18. junija, bo XXIV. pohod čez namišljeno črto. Telkrat bo start na Livku, kjer se ušafamo ob 9. uri. Potle puodemo vsi kupe do Topoluovega, kjer bo ob 12. uri maša, par katieri bo pieu zbor z Livka. Ob 14.30 pa bo še koncert zbora Fajnabanda an bojo zagodli beneški harmonikarji.
V petak, 23. junija, bo še kries Sv. Ivana na Lužah par Hostnem. Zažgal ga bomo ob 21. uri.