Že vrsto let Slovensko kulturno središče Planika uspešno prireja izbirne tečaje slovenskega jezika za šoloobvezne otroke Kanalske doline. Otroci, ki obiskujejo tečaj Planike, prihajajo iz Ukev, Žabnic, Trbiža ter okolice. Izbirni tečaji poleg poletne delavnice in učiteljice, ki jo Planika že nekaj let nudi osnovni šoli v Ukvah, so sredstvo učenja in poglabljanja slovenskega jezika na območju, kjer pouk slovenščine še ni sistemsko urejen. Od leta 2008 izbirne tečaje pri SKS Planika vodi Katarina Kejžar. S pedagoškim poklicem sem ukvarja že 28 let in prihaja iz Kranjske gore, kjer je bila najprej razredna učiteljica, sedaj pa profesorica slovenščine.
Izkušeni učiteljici, ki je tudi magister govora in svoje učence poleg knjižnega jezika uči (tudi) veščin ustreznega govorjenja, smo na koncu šolskega leta postavili nekaj vprašanj.katarina
Kako potekajo izbirni tečaji?
“Otroci so razdeljeni v dve skupini; mlajši in starejši. V skupini mlajših otrok je več učenja preko iger, gibanja, raznih tekmovanj. V glavnem širimo besedišče, izhajamo iz preprostih vsakdanjih življenjskih situacij, ki jih ubesedujemo v obliki vprašanj in odgovorov. Učimo se iz preprostih zgodbic. Zadnjih deset minut ure slovenščine je vedno posvečenih različnim igram v slovenskem jeziku.
Starejši imajo tematske ure, bolj ciljno usmerjene. Na primer: usvajanje rabe predlogov, vprašalne povedi, znaki prepovedi, besedišče – v mestu, raba sklonov, zanikane povedi itd. Tudi pri starejših izhajamo iz aktualnih dogodkov in vsakdanjih situacij. Pri skupini starejših je ura razdeljena na govorjeni del, kjer delamo v parih: poslušamo – govorimo, in del, kjer se urimo v pisanju.”
Poučujete knjižni jezik?
“Ja, ves čas se trudim učiti knjižni pogovorni jezik, ob zapisovanju pa zborno obliko knjižnega jezika.”
Kako je s slovnico?
“Slovnica je del živega, govorjenega in pisanega jezika. To ni nek “bav bav”, kot ga dojemajo nekateri. Zato tudi pri učenju “slovnico” vtkem v različne oblike in metode dela. Želim, da jo učenci sprejemajo kot nekaj samoumevnega.”
Kdo so pravzaprav tečajniki, ki obiskujejo izbirni pouk?
“To so otroci z zelo različnim predznanjem, različnim stikom s slovenščino. Nekateri prihajajo iz družin, kjer je eden od staršev Slovenec, nekateri iz družin, kjer so v slušnem stiku z narečjem, nekateri pa tudi iz povsem italijanskih družin.”
Kako po vašem mnenju tečajniki dojemajo slovenski jezik?
“Opažam, da so do učenja slovenščine pozitivno naravnani, na urah so motivirani za delo, veliko si zapomnijo, veliko razumejo, manjka pa jim več govorjenja. Ker sama ne znam italijanskega jezika, se zelo trudijo, da se vedno ustrezno sporazumemo in je to zanje še dodatna vzpodbuda, kako nekaj povedati v slovenščini. Ob učenju jezika jim skušam predstaviti tudi slovenske običaje, naravno  okolje, iz katerega sama prihajam, tipične slovenske jedi, praznike…”
Kakšno je njihovo znanje jezika?
“Pri nekaterih je opazen lep napredek iz leta v leto (tistih, ki tečaj obiskujejo že vrsto let, op.ur.). Štirje učenci iz starejše skupine so zelo napredovali in se v slovenščini zelo dobro sporazumevajo, razumejo praktično vse, poznajo vse osnovne jezikovne zakonitosti. Manjka jim še samozavesti in komunikacije.
Skupina mlajših pa potrebuje kontinuiteto let učenja za podoben napredek. Zaenkrat razumejo preprosta navodila, odgovorijo na preprosta vprašanja in poznajo veliko slovenskih besed.”
Kakšna je razlika med otroki, ki  imajo narečno predznanje, in tistimi, ki ga nimajo?
“Narečje je lepa osnova, iz katere lahko preidemo na učenje knjižnega jezika. Otroci nimajo težav in hitro razumejo razliko med besedami v narečju in knjižni slovenščini. Menim, da je vsak stik s slovenskim jezikom zanje dobrodošel. Bistvenih razlik med učenjem slovenščine med njimi nisem opazila.”
Kako ste zadovoljni s svojo izkušnjo v Kanalski dolini?
“Izredno. Pri učenju teh otrok me vedno znova navdušuje njihova preprostost, hvaležnost, lep odnos med njimi samimi in do mene, olikanost in volja, da redno prihajajo na ure slovenščine. Vedno znova me preseneti tudi njihova zagnanost in veselje za javno nastopanje ob kulturnem dnevu. Rada imam te otroke, ker so edinstveni v svoji drugačnosti!”