kdtrinko15Izdajanje Trinkovega koledarja in drugih knjig, prirejanje posvetov, razstav, upravljanje knjižnice, katere popisan knjižni fond šteje približno 9 tisoč knjig. To so le nekatere izmed številnih dejavnosti čedajskega Kulturnega društva Ivan Trinko, ki bo letos slavilo 60-letnico ustanovitve in ki je bilo prvo prosvetno društvo na Videnskem. V tem dolgem obdobju je bilo društvo eden izmed nosilnih stebrov beneškega kulturnega preporoda in obenem je tudi stalno skušalo slovenski svet približati ostalim jezikovnim skupnostim na teritoriju. Glavne lanske pobude društva in program za letošnje leto sta na petkovem občnem zboru v Čedadu predstavila predsednik Miha Obit in tajnica Lucia Trusgnach.
Naslednje obdobje bo za kulturno društvo prehodnega značaja, saj bo moralo na novo reorganizirati svoje delovanje. Konec avgusta se bo namreč edina uslužbenka, Lucia Trusgnach, upokojila, delovanje društva pa bo pogojevalo tudi nekoliko bolj negotovo finančno stanje zaradi manjšega prispevka tako iz Slovenije kot iz Italije. JeseniIzdajanje Trinkovega koledarja in drugih knjig, prirejanje posvetov, razstav, upravljanje knjižnice, katere popisan knjižni fond šteje približno 9 tisoč knjig. To so le nekatere izmed številnih dejavnosti čedajskega Kulturnega društva Ivan Trinko, ki bo letos slavilo 60-letnico ustanovitve in ki je bilo prvo prosvetno društvo na Videnskem. V tem dolgem obdobju je bilo društvo eden izmed nosilnih stebrov beneškega kulturnega preporoda in obenem je tudi stalno skušalo slovenski svet približati ostalim jezikovnim skupnostim na teritoriju. Glavne lanske pobude društva in program za letošnje leto sta na petkovem občnem zboru v Čedadu predstavila predsednik Miha Obit in tajnica Lucia Trusgnach.
Naslednje obdobje bo za kulturno društvo prehodnega značaja, saj bo moralo na novo reorganizirati svoje delovanje. Konec avgusta se bo namreč edina uslužbenka, Lucia Trusgnach, upokojila, delovanje društva pa bo pogojevalo tudi nekoliko bolj negotovo finančno stanje zaradi manjšega prispevka tako iz Slovenije kot iz Italije. Jeseni pa bo društvo tudi obnovilo svoje vodstvo.
Kar zadeva obeleževanje 60-letnice društva, so na občnem zboru predlagali, da bi se takrat s kako pobudo posebej spomnili tudi Alda Klodiča, Milka Matičetovega in Pavleta Merkuja. Kot kratkoročni cilj pa so si zastavili tudi okrepitev članstva.
Posebej so izpostavili tudi upravljanje urada za slovenski jezik, ki ga predvideva zaščitni zakon za slovensko manjšino, na podlagi konvencije z Občino Čedad. KD Ivan Trinko namreč brezplačno že od oktobra 2013 skrbi za to, da ta urad deluje.
Med pomembnejšimi pobudami so omenili tudi sodelovanje pri evropskem projektu Lex, v okviru katerega so na primer lani v Špetru priredili tudi zanimiv posvet o priložnostih, ki jih javnim upravam nudi zaščitni zakon za slovensko manjšino 38/2001.
Poudarili so tudi pomen projekta, ki ga je podprla Dežela Furlanija Julijska krajina in ki predvideva digitalizacijo beneških časopisov in Trinkovih koledarjev.
Napovedali so organizacijo fotografske razstave o vasi Ažla v špetrski občini v sodelovanju s Študijskim centrom Nediža in Inštitutom za slovensko kulturo. Otvoritev bo 20. novembra, razstava pa bo na ogled do 13. decembra. Fotografsko gradivo prihaja iz bogatega arhiva Iussig, v katerem je več kot 2.000 slik. Ponavadi je društvo jeseni v Čedadu predstavilo kakega slovenskega umetnika (lani je bil to Vecchiet), letos pa so se odločili, da pokažejo, kako se je s časom spremenilo življenje in sama vas Ažla in njena okolica.
Nadaljevali bodo tudi literarni projekt Koderjana, v okviru katerega vsako leto v Topolovem gostijo književnika in nato njegovo delo predstavijo na Postaji Topolove. Zadnji gost je bil slovenski pisatelj Miha Mazzini, lani pa so izdali knjigo Barbare Korun “Čečica motnjena od ljubezni”.
Društvo pripravlja na podlagi bogatega ustnega izročila domačinke Brune Balloch tudi ilustrirani štirijezični tematski slovarček, katerega cilj je, da se ohrani narečje iz vasi Subit v občini Ahten.
K.d. Ivan Trinko namerava izdati tudi pesniško zbirko Claudie Salamant v narečju Idarske doline (Občina Prapotno), vključilo pa se je tudi v program letošnjega Mittelfesta s pobudo Mittelibro, ki bo neke vrste literarni uvod v znani čedajski festival. Med 19. in 21. junijem bodo priredili pet srečanj in tri delavnice za otroke, med avtorji, ki jih bodo predstavili, pa je tudi Miroslav Košuta. V sklopu te pobude bo tudi glasbeni recital furlanskega pesnika Maurizia Mattiuzzija.
Omeniti velja tudi stalno raziskovanje, zbiranje in ovrednotenje bogatega Trinkovega gradiva. Zato bodo izdali Korespondenco Ivan Trinko – Adolf Černý, ki zaobjema zelo zanimiva pisma.