kd_trinko‘Odkrivanje izročila na slovenskem zahodu’ je bil naslov prireditve, ki jo je Kulturno društvo Ivan Trinko, prvo slovensko kulturno društvo v videnski pokrajini v četrtek, 3. decembra organiziralo v okviru praznovanj svoje šestdesetletnice delovanja. Ni slučaj, da so ob tej priložnosti v ospredje postavili skrb za jezik, saj je bilo to že od vsega začetka glavno poslanstvo društva, kot je uvodoma povedal njegov predsednik Miha Obit, ki je tudi dodal, da so v tem smislu želeli tudi poudariti, kako je za ohranitev jezika in kulture večkrat najbolj pomembno prav raziskovalno delo na terenu. Kulturni večer je bil zato predvsem poklon etnologoma Milku Matičetovemu in Pavletu Merkuju, ki sta se zanimala za najbolj obrobne predele slovenskega prostora in omogočila, da so se tudi drugi začeli posvečati tem krajem. S svojim delom pa sta Slovencem v videnski pokrajini pomagala premagovati manjvrednostne komplekse in oblikovati pozitivnejšo samopodobo.
O Matičetovem in Merkuju ter o njunem doprinosu k poznavanju in ohranjanju ljudksega izročila Slovencev na Videmskem (Rezija je z njegovimi ‘Zverinicami’ prišla praktično v vsak slovenski dom, Merkujeve priredbe ljudskih pesmi pa so na primer še vedno del repertoarja slovenskih zborov) so spregovorili Živa Gruden, Roberto Dapit in Barbara Ivančič Kutin. Izpostavili so predvsem veliko radovednost, ki ju je vodila pri delu, pa tudi njuno izjemno radodarnost in nesebičnost, saj sta z veseljem svoja odkritja in znanje delila z drugimi. Pri svojem delu pa sta bila tudi zelo natančna in pikolovska, saj sta bila pozorna na vsako besedo, na vsak, tudi na videz nepomemben detajl, so povedali predavatelji v Špetru, ki so številni publiki v Slovenskem kulturnem domu postregli tudi z zabavnimi zgodbami oziroma osebnimi spomini na srečanja s priznanima etnologoma. Skozi njihovo občuteno pripovedovanje so lahko tako prisotni spoznali, kakšna sta bila Matičetov in Merkù ne samo kot raziskovalca, temveč tudi kot človeka.
Kako je ljudsko izročilo še živo in pri srcu prebivalcem dolin v videnski pokrajini, kjer živijo Slovenci, so dokazali mešani pevski zbor Nediške doline s svojim ubranim petjem in Silvana Paletti, Luigia Negro, Liduina Cencig, Luisa Cher ter Ada Tomasetig z doživetim pripovedovanjem pravljic.