Ovrednotiti slovenska narečja Kanalske doline in povečati njihovo prepoznavnost: to je glavni cilj projekta “Žabarim – m’ pa tè sǝm / Govorim – torej sem, Parlo – dunque esisto” Združenja don Mario Cernet, ki se na tromeji zavzema za ohranitev krajevne kulturne dediščine in predvsem slovenskega jezika in kulture. Projekt, pri katerem so sodelovali tudi Višarski oktet, Inštitut za slovensko kulturo, Združenje don Eugenio Blanchini, Zadruga Most, Večstopenjska šola Trbiž in Občini Naborjet-Ovčja vas ter Trbiž, so predstavili v ponedeljek, 15. julija, na sedežu SSO v Čedadu.
Kot je uvodoma povedala predsednica Združenja don Mario Cernet Anna Wedam, je to že drugi projekt drušva, ki ga je podprla Dežela Furlanija-Julijska krajina s sredstvi iz 22. člena deželnega zakona za Slovence 26/2007, ki je namenjen ukrepom v korist slovenskih jezikovnih različic, ki se govorijo na Videnskem. Z njim pa so pravzaprav nadaljevali z delom, ki so ga začeli v okviru prvega projekta “Jezik – Korenina naše kulture”. Pravljice, legende in navade ter običaji, ki so jih že zbrali in opisali v krajevnem slovenskem narečju – pa tudi v knjižnem jeziku in italijanščini – bodo zdaj na razpolago v novem DVD-ju (trenutno je še v pripravi), vsa ta bogata kulturna dediščina pa bo obenem zaživela tudi v obliki gledališke predstave, ki jo je režirala Jasmin Kovic in jo bodo uprizorili v soboto, 20. julija, ob 20. uri, v prostorih bivše mlekarne v Ukvah. Glavni protagonisti bodo seveda domačini, ki so navdušeno sodelovali pri projektu.

Več v tiskani izdaji Novega Matajurja z dne 17. julija