“Ocnebrida vse previda” je kajčan napisu gor na bukva za obiskovauce liepe razstave, ki so jo v Beneški galeriji v Špietru odparli v petak, 6. obrila. Slikarka, ki predstavlja suoje diela, je Lucia Trusgnach – Škejcova, ki je pru z Ocnebarda, an čepru že od mladih liet živi v Milanu, se puno trudi za ohranit naše tradicije an naš slovienski izik, predvsiem v dreškem kamunu, saj je zlo aktivna par društvu Kobilja glava.
Na otvoritvi razstave je parnesu suoj pozdrav dreški župan Francesco Romanut, natuo je predsednik Društva beneških umetnikou, Giacinto Iussa, poviedu, kuo je Lucia ostala navezana na naš prestor, ku kažejo tudi slike, ki so sad nje diela v zadnjih desetih lietih. Gre za slike, ki spomnijo na magični realizem, je še jau, z barvami an podobami, ki kažejo an sviet, kjer je vse na mestu, kjer se ne vidi tistega kaosa, ki je ponavadi an znak naše narave.
Na koncu so lepuo zapiele Dreške čeče, ki so, razen Marice, vse z Ocnega Barda.
Lucia Trusgnach – Škejcova je že razstavljala v Beneški galeriji, v zadnjih lietih pa je v raznih prostorih predstavljala suoje diela kupe z drugimi beneškimi umetniki.
Lieta 2007 je napisala an ilustrala bukva ‘Rožinca je naša’, adno lieto potle je pa ilustrala pesniško zbirko Gabrielle Tomasetig ‘Mutasti se šuljajo spomini’, lieta 2010 je sodelovala za brošuro ‘Velikonočne navade – Pierhe dreškega kamuna’ in jo tudi ilustrala.
Kot smo napisal, je puno vezana na domače kraje, puno skarbi za povezovat tiste, ki so odšli po svietu an tiste, ki ostajajo doma.
Razstava je odparta vsak dan (10-13, 14-18), na ogled je do 31. maja.