Tradicionalno srečanje med pesniki, pisatelji an drugimi ustvarjalci “V nebu luna plava”, ki ga že puno liet miesca setemberja organizava kulturno društvo Rečan_Aldo Klodič, bo lietos v Seucah v garmiškem kamunu, v duoru Tarbjanove družine, če bo slaba ura pa v plavi dvorani od kamuna.
Poslušal bomo besiede od Davida Klodiča, Salvatoreja Cutrupija, Silve Mlekuž an Lina Straulina. Za glasbo bosta poskarbiela Sandro Carta an Martin O’Loughlin.
Začetek bo ob 20. uri.