Revija Zlata grla na more iti mimo, brez de bi jo na zapieli tudi otroc, ki hodejo v dvojezično šuolo an piejejo v zboru Mali lujerji, ki ga vodi Davide Klodič.

Takuo v nediejo, 15. obrila, so kupe s starši šli v Gorico. V Kulturnem centru Lojze Bratuž se je odvijalo že osemnajsto lieto srečanje slovienskih otroških an mladinskih zborov. Lepo iniciativo organizava Prosvetno društvo Vrh svetega Mihaela s pomočjo Združenja cerkvenih pevskih zboru iz Gorice.

Tela je liepa parložnost za čut otroke an mlade piet naše piesmi an v našem jeziku. Je pa tudi parložnost, de se majhani an mladi pieuci srečajo an spoznajo, pru takuo, de videjo, kakuo piejejo drugi njih liet.

Revija je arzspartjena na dva kraja: adan je tekmovalni, kjer se zbori mierejo med sabo an na koncu žirija (giuria) odloči, keri so jo narlieuš zapiel; drugi je pa revijski.

Na tekmovalnem delu je zapielo osam zboru, na revijskem pa dvanajst, med katerimi so bli tudi naši Mali lujerji.
“Naši” so pru mojstarsko zapiel ljudsko iz Rezije “Čarni kus”, an še dvie slovienske ljudske, “Kos” in “Prišla bo pomlad”.

Videt tarkaj otruok an mladih na odru, ki piejejo naše piesmi, je kiek posebnega. Če imata kajšankrat parložnost jih čut, na stuojta jo zamudit.
Muormo pohvalit Davida, ki jih takuo lepuo uči, pa tudi otroke, ki se zvestuo trudijo an njih družine, ki jih podperjajo. Naše piesmi bojo živiele še lieta an lieta… an ne samuo prepisane v kakih bukvah.