Iuretig_MDo konca aprila se more iti gledat v Čedajsko banko, na nje star sedež sredi Čedada blizu duoma, razstavo Manuele Iuretig, ki so jo odparli v četartak, 19. marca. V takuo prestižnem prestoru so takuo v posebni luči an z veliko miero poezije zaživiele naše doline, bogatija, ki se skriva po naših hostieh an magična bitja, ki imajo tu njih duom an se pokažejo samuo tistim, ki vierjejo v nje (ku krivapete) an imajo prave oči za jih videt.
Diela Manuele, nje jaslica, anjulce, sveto družina z Jezusam, hlieve, hiše an vasi, ki smo jih videli v Beneški galeriji, v Čedadu an drugod po naši daželi an zunaj nje an so jih vserode sprejeli z občudovanjem, so na odpartju razstave pohvalil generalni direktor banke Gianluca Benatti, čedajski župan Stefano Balloch, podbunieški župan Camillo Melissa an predsednik Beneške galerije Giacinto Iussa.
Pred številno publiko je v četartak spreguorila an sama umetnica. Poviedala je, kakuo je spoznala fantastični an magični sviet naših dolin skuoze pravce nje none v Marsinu, kar je bila otrok. “Host me sprejema, me brani, mi guori…”, je jala. An že v hosti ona vidi tisto, kar nam potle kaže na razstavah.
Gobe, ricotaste lupine drevi, posebni kosi lesa, zlomljene vieje… so materiali, s katerimi diela. Pa ni, de jih pobiera anta potle doma jih zlože kupe. Kar ušafa gobo, že vide kikjo Matere božje, kjer bi mi videli samuo skorjo dreva, nji se ji razodene, parkaže anjulac… Kar je posebno uriedno v nje diele, je, de pred nje kreacijami se tudi mi utopimo v atmosfero an emocije, ki jih ona doživlja, an nam parkličejo v pamet bogatijo ambienta Nediških dolin, naravnega an kulturnega.