Obisk ministra za kulturo Zorana Pozniča v Tolminu, na katerem so sodelovali javni upravitelji in kulturni delavci Gornjega Posočja ter predstavniki Slovencev na Videnskem, je potrdil, kako kulturni turizem blagodejno vpliva na vrednotenje krajevne kulturno-zgodovinske stvarnosti ter obenem ustvarja priložnosti za gospodarsko rast in ponuja nova delovna mesta. Minister (v njegovi delegaciji je bil tudi vodja Sektorja za nepremično dediščino Silvester Gaberšček), je predstavil načrte ministrstva, usmerjene v zagotavljanje sredstev za financiranje projektov, ki bodo na podlagi novih tehnologij posvečeni revitalizaciji kulturne dediščine in njenemu povezovanju s kulturnim turizmom. V tem smislu bodo zagotovili okoli 60 milijonov evrov za kreativne projekte, ki bodo posvečeni uporabi najmodernejše tehnologije na področju kulturne dediščine. S pomočjo strokovnjakov bodo ponudili tudi izobraževanja za udeležence na teh projektih, ki bodo temeljili na novih načinih promocije, interpretacije, prezentacije in digitalizacije snovne in nesnovne kulturne dediščine.

Predsednica SKGZ za Vidensko pokrajino Luigia Negro je povedala, da je jezikovna situacija na Videnskem drugačna kot na Tržaškem in Goriškem, zato posvečajo pozornost tako jeziku kot narečjem. V tem kontekstu vodilno vlogo igra dvojezična šola v Špetru, ki bi lahko postala model izobraževanja tudi v drugih dolinah. Negrova se je posebej zaustavila pri projektu “Spoznati Rezijo”, s katerim so začeli trideset let nazaj, ko je ZSKD odprla sedež v Reziji. Če se želimo razviti, je treba veliko več investirati v kadrovanje in izobraževanje, je menila.
Giorgio Banchig je v svojstvu predsednika Inštituta za slovensko kulturo podčrtal povezovalno vlogo Inštituta na teritoriju, kjer živijo Slovenci, njegovo delovanje glede promocije kulturnega turizma ter sodelovanje s kulturnimi in turističnimi ustanovami v Posočju. Glede usposobitve strokovne ekipe za razvoj kulturnega turizma, o kateri je spregovoril minister, ga je Banchig prosil, če bi lahko ekipa priskočila na pomoč tudi stvarnosti na Videnskem in prispevala k ustvarjanju novih kadrov.

Jole Namor, predsednica kulturnega društva Ivan Trinko, je izrazila potrebo, da bi ministrstvo za kulturo sistemsko sledilo in pomagalo dejavnostim kulturnih ustanov in organizacij v zamejstvu, še posebno na Videnskem, kjer je gospodarska in zaposlitvena ponudba zelo nizka in mladi ljudje zapuščajo te kraje ter iščejo svoje življenske in delovne rešitve v novi emigraciji.