V Beneški galeriji v Špietre so v saboto, 27. maja, odparli zlo liepo razstavo, ki ima ku glavni element jeklo. Avtorja diela sta Mirko Crisetig an Jasna Košuta. Parvi je sin naše zemlje (doma je iz Gorenje Mierse), puno liet je živeu v Južni Ameriki, sadà se je varnu an živi na Opčinah, blizu Tarsta. Je parvi krat, ki razstavlja suoje izdelke, predvsiem so nuoži nareti uon z jekla an liesa. V pogovoru z Donatello Ruttar, potlé ko je vse pozdravu predsednik Društva beneških umetnikov Giacinto Iussa, je Mirko poviedu, de je kiek od telega diela paršlo tudi iz družinske tradicije: “Muoj nono je runu dobre nuože, ki pa nieso bli lepi. Gledu sem narest kiek, ki je tudi lepuo za videt. Moja umetniška pot je duga, začeu sem, ko sem šu v Čile, imeu sem osamnajst, devetnajst liet. Priet so ble rončine, nuoži so paršli, kar sem šest liet od tegà začeu uporabljat določene japonske tehnike.” V japonski kulturi, za katero se Mirko veliko zanima, pravejo, de jekló upije dušo kovača an še tistih, ki ga uporabljajo.
Z Mirkom je sodelovala Jasna Košuta, taržaška arhitektka, ki je lieta nazaj poučevala na dvojezični šuoli an ki se ukvarja s fotografijo. S suojim aparatom je ujela detajle Mirkovega diela. “Predmeti, ki jih je naredu an ki imajo posebne an čiste oblike, so mi bli naglih všeč. Pomislila sem, de jih je trieba nujno fotografirat, dvakrat sva se srečala an so ble narete,” je poviedala na odpartju razstave.
Otvoriteu sta z glasbo pospremila Igor Cerno (glas) an Davide Tomasetig (kitara an glas). Naj povemo tudi, de je pred otvoritvijo Marko Vogrič, ki je lan imeu fotografsko razstavo v Špietre, šenku muzeju SMO liepo fotografijo, kjer se vidi muzej odzuna.
Razstava ‘Duša v jeklu’ bo odparta do 13. junija, vsak dan od 10.00 do 13.00 an od 14.30 do 17.30. V telih urnikih je odpart tud muzej SMO.