Danes, ponedeljek, 1. oktobra, bo ob 18. uri v prostorih KD Ivan Trinko v Čedadu drugo od treh informativnih srečanj, ki jih Državna večstopenjska šola s slovensko-italijanskim dvojezičnim poukom Pavla Petričiča v Špetru, Inštitut za slovensko kulturo (ISK), KD Ivan Trinko in Slovenski raziskovalni inštitut (SLORI) skupaj ponujajo staršem otrok, vpisanih v špetrski dvojezični zavod. Na srečanju z naslovom “ABC slovenske skupnosti v Italiji” bo Zaira Vidau, izvedenka s področja pravnega varstva manjšin in raziskovalka SLORI-ja, predstavila bogato in razčlenjeno stvarnost Slovencev v Italiji na družbenem, političnem in kulturnem področju. Srečanje, ki bo potekalo v italijanščini, bo priložnost, da se starši učencev špetrskega zavoda pobliže seznanijo s stvarnostjo Slovencev v Benečiji in na širšem naselitvenem prostoru v Furlaniji – Julijski krajini, obenem pa spoznajo delovanje lokalnih slovenskih društev in se mu približajo.
Namen krepitve sodelovanja med zgoraj navedenimi ustanovami je promocija slovenske kulture in jezika, ki je po strokovnih kazalcih v Benečiji danes že skoraj ogrožen. Dvojezična šola je pomemben dejavnik zagotavljanja vitalnosti jezika na lokalni ravni, ne more pa biti edini, zato se pobudniki tega sodelovanja zavzemajo za čim tesnejšo povezavo med šolskim svetom, stroko, slovensko civilno družbo, družinami in posamezniki. V tem slogu je potekalo tudi prvo informativno srečanje, ki je bilo 17. septembra v prostorih Inštituta za slovensko kulturo v Špetru; starši so v pogovoru z jezikoslovko Matejko Grgič in psihologinjo Susanno Pertot spoznali številne prednosti in priložnosti, ki jih prinaša dvojezična vzgoja. Srečanje o dvojezičnosti bodo organizatorji ponovili ob dnevu odprtih vrat špetrskega dvojezičnega zavoda, ki bo predvidoma v prvi polovici decembra.