Inštitut za slovensko narodopisje ZRC SAZU in Slovensko kulturno središče Planika sta podpisala pogodbo o izposoji eksponatov za stalno razstavo “Ukovške planine”, ki bo na ogled na Planikinem sedežu v Ukvah. Gre za fotografije, ki jih je planinski fotograf France Stele posnel jeseni leta 1980 in poleti leta 1981, in prinašajo vpogled v pomemben del kulturne dediščine Kanalske doline, saj prikazujejo življenje in delo na ukovških planinah, ki je bilo nekoč za marsikoga sredstvo za preživetje. Ukovške planine pa so bile v poletnih mesecih tudi pomemben prostor druženja, kjer sta se ohranjala slovenski jezik in kultura.
Fotografije so nastale v okviru projekta “Arhitekturno izročilo pastirjev, drvarjev in oglarjev na Slovenskem”, pri katerem je Stele sodeloval z raziskovalcem Tonetom Cevcem. Prav ob Cevčevi 90. obletnici rojstva je Inštitut za slovensko narodopisje dal pobudo za fotografsko razstavo, ko je Slovensko kulturno središče Planika praznovalo 25 let neprekinjenega delovanja, pa so jo predstavili še v Ukvah in v Naborjetu ter jo opremili z dvojezičnim katalogom, pri pripravi katerega je sodeloval še Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša.