V nedeljo, 7. oktobra, bodo na TV programu Rai 3 Bis, okrog 20.50 oziroma takoj po slovenskem televizijskem dnevniku, v okviru mesečne oddaje Mikser predvajali reportažo o Postaji Topolove in njeni 25-letni zgodovini. Avtorica reportaže je Mairim Cheber. Ponovitev oddaje bo v četrtek, 11. oktobra, vedno po slovenskem televizijskem dnevniku na Rai 3 Bis.

***

Sul canale Rai 3 bis verrà trasmesso domenica 7 ottobre, alle 20.50 – dopo il TG in lingua slovena – un reportage dedicato alla Stazione di Topolò – Postaja Topolove. Il documentario è stato girato in occasione del venticinquesimo anniversario della manifestazione, lo scorso luglio. L’autrice è Mairim Cheber. La replica andrà in onda invece su Rai 3 Bis giovedì prossimo, 11 ottobre, sempre dopo il TG sloveno (alle 20.50).