nas2bPiesmi, poezije, spomini, zgodbe an zgodovina. Še ankrat natečaj “Naš domači izik” je dokazu, de v našem narečju moremo poviedat pru use. Čepru se jih je lietos parjaulo samuo osan, de bi nastopil na telem natečaju, je bla dvorana špietarskega Kamuna, ki je po nekaj lietih spet organizala telo pomembno iniciativo, v soboto, 21. februarja, puna ljudi. Tuole pride reč, de Benečane še zanima čut našo sloviensko besiedo. V imenu Kamuna je na začetku pozdravu župan Mariano Zufferli, ki je poudariu, kuo je za telo inciativo poskarbeu cieu občinski sviet.
Zufferli je pohvalu predusien odbornico Michelo Szklarz an svetnika Danielna Trinco, ki sta narvič parpomagala za uspeh natečaja an tud Emmo Golles, ki je povezovala kulturno vičer. Prisotni so bli tud kolegi špetrskega župana Luca Postregna iz Sriednjega, Germano Cendou iz Sauodnje an Antonio Comugnaro iz Podutane ter deželna svetnika Roberto Novelli an Giuseppe Sibau. Za kar gre za te pravo “tekmovanje”, je žirija (ki so jo sestavljal Margherita Trusgnach, Giuseppe Chiabudini, Firmino Marinig, Bruna Dorbolò, Valentina an Angela Petricig) na koncu odločila takuo, de je vsak prejeu kako nagrado. V kategoriji te odraslih je na parvo miesto paršla Adriana Scrignaro, ki je poviedala spomine nje mame, kuo je bluo te navadno kmetijsko življenje tle par nas v cajtu, ki če lepuo pomislemo, nie puno liet od tega, pa ki po navadah an po duhu, ki so ga imiel tenčaš naši ljudje, se zdi zaries zlo deleč od našega vsakdanjega življenja.
V kategoriji otruok je parvo nagrado udobil 2. razred “B” dvojezične šuole, ki kupe z učiteljico Claudio Salamant je v nediškem narečju poviedu an zapieu (s kitaro je otroke spremljau učitelj Da-mjan Visentin) zgodbo od melona, ki je teu bit te narbuj močan na sviete.
Stefano Tomasetig, ki je biu edini v kategoriji do 18 liet, je sevieda udobiu. A muormo poviedat, de je biu njega govor šigurno med te narbuj zanimivimi: poviedu je spomine svojega nona na dogodke v parvi svetovni ujski. Za telo temo se je odloču pru lietos, ki bo stuolietnica, odkar se je tist žalosten kos naše zgodivine začel an tle par nas.
Narvič “suspence” za zviedet, kuo bo žirija porazdelila nagrade, pa je bluo v kategoriji otruok: na drugo mesto so paršli otroc iz tipajske šuole, ki so bli tudi edini, ki nieso bli iz Nediških dolin an ki so zapiel piesem “Karnahta rock”. Učiteljica Arianna Tru-sgnach, ki je napisala glasbo an spremljala učence s kitaro, nam je poviedala, de so besedilo napisali otroci 5. razreda sami, ki so se tud potrudil, de bi uprašal za kako besiedo v karnajskem narečju tud te stare od vasi.
Tretiji “ex aequo” so bli učenci 2.A razreda dvojezične šuole, ki so kupe z učiteljico Isabello Coren poviedal (an tud napravli) recept, ričeto, za štrukje te kuhane, an tisti iz 5. razreda, ki so z učiteljem Damjanom zbral, napisal an prebral smiešne spomine nonotu.
Žirija je potle tud nagradila Andreino Trusgnach, ki je bla druga v kategoriji te odraslih an Andrea Trušnjaka, ki je paršu pa na tretje mesto.
De ne bi parmanjkalo nič, so organizatorji pomislili tud na glasbo. Za njo so poskarbiele ramonike skupine Accordion Group 4-8-8-16, ki jo vodi Aleksander Ipavec.