posvet_soleKi dost je v našem življenju realnosti an fantazije an kuo se kažeta? Na tela an druga tajšna vprašanja so gledal odguorit otroc 5. razreda dvojezične osnovne šuole iz Špietra, ki so v petak, 24. aprila, organizal svoj posvet z naslovom “Resnična pot v domišljijo/La realtà oltre la fantasia”. Dvorana občinskega sveta v Špietre je bla skor premajhana, de bi sparjela vse, ki so tiel poslušat an videt, ka so parpravli otroc dvojezične šuole. An reč, de so bli vsi zaries pru barki, je skor premalo.
Posebni gostje otruok 5. razreda dvojezične šuole so bli pripovedovauka an zbirateljica pravc Ada Tomasetig, ilustratorka Luisa Tomasetig an glasbenik Franko Reja, ki uči kitaro na špietarski Glasbeni matici. Vsi tarje so muorli odguorit na vprašanja “malih novinarju” dvojezične šuole, ki so tiel viedet, če kor par njih dielu vič fantazije al realnosti. Le tisto vprašanje so otroci postavli tudi nekatierim med publiko an pokazal, de znajo lepuo guorit sloviensko, italijansko pa tudi angleško.
Vso vičer so se jeziki, predvsien slovienščina an italijanščina, zlo naravno an brez težav preplietal med sabo: v besedilih, ki so jih prebral otroc med posvetom, pa še buj v novi elektronski knjigi (e-book), ki so jo parpravli lietos an jo bojo kmalu lahko vsi potegnil dol z interneta. Učenci 5. razreda so med šolskim lietom spoznaval zgodovino, naravo an navade Nediških dolin. Vse, kar so se naučil, pa so nucal za napisat telo e-knjigo. Poglavja so v slovienščini an italijanščini, imajo tudi lepe risbe, fotografije an audio posnetke, vsakemu pa so doložli an strip (fumetto) v angleščini. V petak so publiki poviedali zgodbo o puobu iz prazgodovine (preištorje) Uluruku, ki je živeu par Bjarču.
Posvet, med katierim so otroc tudi piel an zaigral an gledališki prizorček, se je zaključu s krajšim koncertom tria, ki je parvič godu kupe an so ga sestavljali Franko Reja, David Tomasetig (tud on uči na špietarski glasbeni šuoli) an Luca Clinaz. Otroc pa so ob njih živahni glasbi tudi veselo zaplesal an naredil “trenino”.