Z novim lietom so paršli na dan tud novi koledarji, tisti, ki jih napravljajo društva al pa kamunske uprave an druge ustanove, ki s koledarji cjejo ponudit ljudem kiek domačega an posebnega. Kulturno društvo Rečan_Aldo Klodič je lietos suoj kolendar parpravu v sodelovanju s Kulturnim društvomo Ivan Trinko an pod pokroviteljstvom Garmiškega kamuna. Posvetiu ga je stolietinci parve svetoune uiske. Vsak miesac ima staro fotografijo kraju v Nediških dolinah, kjer je bla uiska, objavljeni pa so tud teksti go mez spomine naših judi na tiste čase, ki so jih bli napisal Valentino Floreancig Kokocu, Davide Tomasetig Dortih, Aldo Klodič Te dolenjih an Andreina Trusgnach Cekova za natečaj “Naš domači izik” lieta 2003, 2004 an 2010. Kolendar pa spremlja tud molitev za mir, sa je želja vsieh, de se tisti cajti ne bi ankul vič ponovil. Zveza slovienskih izseljencu – Slovienci po svietu je suoj kolendar za lieto 2018 obogatila s fotografijami lesenih kipov, ki jih je naredu umetnik Walter Podrecca. Vsak miesac spremlja takuo adno umetniško dielo kiparja.
Naravni bogatiji Benečije an Posočja je posvečen čezmejni koledar, ki so ga an lietos kupe parpravli Kamuna Tipana an Kobarid, Združenje don Eugenio Blanchini, Zadruga Most an časopis Dom. Avtor fotografij je Maurizio Buttazzoni. Na te parvi strani so uce, ki se pasejo na Avsah, zad za njim pa se vide vas Perati. Na zadnji strani koledarja pa so slapovi Čukule na potoku Namlen.
Suoj koledar je parpravu ku vsake lieto tud Kamun Bardo. Tud v telim primieru so se odločil, de predstavejo naravno bogatijo an posiebnosti teritorija. V koledarju ušafate stare fotografije an opise različnih stazic v Terski dolini, ki so jih zadnje cajte lepuo očedli, de bi parklical puno ljubitelju narave an jim takuo stuorli spoznat lepoto an značilnosti telih kraju, ki jih gledajo valorizat s pomuočjo zelenega turizma. Na platnici pa je slika umetnika iz Plestišč Luigija Moderiana z naslovom “Intreccio di pensieri – Spletene misli”.
Suoj koledar je parpravlo tud Združenje don Mario Cernet v sodelovanju z Združenjem don Eugenio Blanchini. Posvetil so ga toponomastiki v Kanalski dolini, besedila je napisu Alessandro Oman, bogatijo pa ga tud zlo lepe fotografije.
Kolindrin, ki ga vsake lieto runa KD Rozajanski Dum, telkrat predstavlja Rezijansko folklorno skupino, ki praznuje lietos 180 liet delovanja. Čezmejni koledar pa sta kupe parpravla Park Julijskih Predalp an Triglavski narodni park, ki že puno cajta lepuo sodelujeta. Parnaša nam fotografije naravne bogatije v Julijskih Alpah an Predalpah.