V Idarski dolini je miesac avgust lietos zlo živ. Zlo velik dogodek pa parpravjajo v nediejo, 31. avgusta Društvo Val Judrio-Idrska dolina, KD Ivan Trinko an Praponska fara pod pokroviteljstvom Kamuna Prapotno. Njih gost bo adan od narbuj priznanih slovienskih zboru, komorni zbor Ipavska. Ob 20.00 bo pieu v cierkvi Sv. Janeza Krstnika v Prapotnem, kjer predstave program v vič izikih. Še priet, ob 17. uri, bo zbor Ipavska spremlju mašo na Stari gori.
Zbor Ipavska združuje pievce z vsieh koncev Vipavske doline, kupe pojejo že vič ku 20 let, v telem cajtu pa so prejeli številna priznanja doma an v tujini. Trenutno zbor dirigira Damjana Vončina.