kanalska1Za Ovčjo vas, naselje, ki je nekoč veljajo za najbolj slovensko v Kanalski dolini in v katerem zdaj pozna slovensko narečje samo še približno šestina prebivalcev, je bil sobota, 24. oktobra, prazničen dan.

V prostorih bivšega župnišča so namreč uradno odprli nov sedež Združenja don Mario Cernet. In čeprav je marsikdo v obdobju, ko so obnavljali in preurejali prostore, dejal, da je prava utopija odpirati sedež slovenskega društva v Ovčji vasi, so predstavniki Združenja Cernet prepričani, da je treba tu ohraniti pomembno slovensko jezikovno in kulturno dediščino v simbiozi z drugimi krajevnimi jezikovnimi skupnostmi in v sodelovanju z njimi ter na podlagi načel italijanske ustave.

Združenje je poimenovano po dolgoletnem žabniškemu župniku, ki se je boril za ohranitev slovenstva v Kanalski dolini in je vedno poučeval nauk v slovenščini. Izredno pomemben je bil njegov doprinos tudi na Višarjah. Februarja 2016 bodo slavili stoletnico njegovega rojstva.

Združenje so ustanovili leta 1997, v zadnjih letih pa so spet obudili njegovo delovanje. Kot sta v soboto, 24. oktobra, poudarila predsednik Združenja Don Mario Cernet Anton Sivec in Anna Wedam v pogovoru z Julijanom Čavdkom, bodo lahko zdaj delovanje še okrepili in obogatili, med ambiciozne cilje pa sodi tudi odprtje slovenske knjižnice. Za nov sedež, ki bo odprt za vse, Slovence in Neslovence, in bo omogočil boljše medsebojno spoznavanje in sodelovanje, gre zahvala župniku Mariu Gariupu, ki je dal na razpolago prostore v župnišču. Skrb Združenja pa bo še naprej to, da predvsem najmlajši spoznajo, kako so nekoč živeli in govorili v teh krajih, zato da se bodo lahko navade in narečje prenašali tudi na naslednje generacije.

Med gosti na otvoritvi naj posebej omenimo župana Občine Naborjet-Ovčja vas Borisa Prescherna, funkcionarja Urada za Slovence v zamejstvu in po svetu Republike Slovenije Rudija Merljaka, podpredsednika deželnega sveta Furlanije-Julijske krajine in deželnega svetnika Ssk Igorja Gabrovca, predsednika Sveta slovenskih organizacij Walterja Bandlja, pokrajinskega predsednika Sso in podpredsednika Združenja don Eugenio Blanchini Riccarda Ruttarja ter predstavnika nemškega društva Kanaltaler Kulturverain Raimonda Domeniga. V svojih pozdravnih nagovorih so izpostavili pomen ohranitve slovenskega življa in sodelovanja med tu živečimi jezikovnimi skupnostmi, ki so s svojimi kulturami in navadami bogastvo tega prostora. Ponovno je bila naglašena tudi potreba po trojezični šoli.

Kulturni program so sooblikovali Višarski oktet pod vodstvom Anne Marie Missoni, Cerkveni pevski zbor iz Ukev, ki ga vodi Oswald Errath, in deklice iz Ukev, ki so skupaj z Errathom prebrale nekaj odlomkov v ukovškem narečju. Naj še omenimo, da je Združenje Cernet ob koncu otvoritve, ki je bila sad sodelovanja z Združenjem don Eugenio Blanchini iz Čedada in Zvezo slovenske katoliške prosvete iz Gorice, izročilo posebna priznanja Thomasu Della Mei, Osvaldu Schermannu, Valeriu Listerju, Pavlu Pivku, Adolfu Kandutschu in Francu Lorenzettu, ki so pomagali pri urejanju novega sedeža.

Fotogalerija