V Sloveniji imajo dve novi posebni “otroški” poštni znamki. Izdelali so ju namreč letos spomladi učenci petih razredov italijanske in dvojezične osnovne šole v Špetru med delavnico, ki jo je vodila beneška umetnica Luisa Tomasetig. Delavnica je bila ena od številnih dejavnosti v sklopu obsežnega projekta Kulturnega društva Ivan Trinko in Študijskega centra Nediža ob 40-letnici potresa, ki je leta 1976 močno prizadel tudi Benečijo. Udeleženci delavnice so tako v sredo, 21. decembra, v prostorih muzeja SMO v Špetru, kjer sta jih sprejeli predsednica Kulturnega društva Ivan Trinko Jole Namor in njihova mentorica Luisa Tomasetig, dobili znamki in posebne razglednice, ki jih je dalo natisniti Kulturno društvo Ivan Trinko.
Namorjeva je spregovorila o mons. Ivanu Trinku in predstavila delovanje društva, ki že več kot šestdeset let skrbi za kulturni in družbeni razvoj Benečije, predvsem pa za ohranitev slovenskega jezika in kulture. Tako Jole Namor kot Luisa Tomasetig pa sta na kratko povzeli projekt, ki sta ga izvedla KD Ivan Trinko in Študijski center Nediža (tudi v sodelovanju z drugimi krajevnimi društvi oziroma upravami) ob 40-letnici potresa. Priredili so srečanja s profesorjem Petrom Suhadolcem, seizmologom in filatelistom, ki je med drugim dal na razpolago tudi znamke iz svoje zbirke za razstavo Riba Faronika. Profesor Suhadolc je tudi svetoval, kako naj pripravijo znamke oziroma kako jih lahko dajo natisniti v Sloveniji, kjer so birokratski postopki manj zapleteni. V okviru projekta so priredili tudi razstavi “Sred vasi – trenutni izseki spreminjanja” v Ažli in Gorenjem Barnasu, to se pravi v vaseh, ki jih je potres leta 1976 močno poškodoval. Štiridesetletnici potresa pa so svoj “posvet otrok” posvetili tudi učenci petih razredov dvojezične šole v Špetru in na njem predstavili svoje multidisciplinarno delo.
Luisa Tomasetig je ob obujanju spominov na delavnico  poudarila pomen sodelovanja, s katerim je vedno mogoče doseči boljši rezultat kot sami. Zato so se tudi na delavnici dogovorili, da bo na znamkah vsak pustil svojo sled. Tako posebni znamki v bistvu združujeta slike, ki so jih udeleženci naslikali v veliko večjem formatu (3 m x 2,5 m ali 3 m x 2 m).
Beneška umetnica je nato otroke še enkrat opozorila, da lahko pisma ali razglednice z novimi znamkami oddajo samo v Sloveniji, saj te v Italiji niso veljavne, predlagala pa jim je tudi, naj v znak solidarnosti vsi skupaj pošljejo kako razglednico vrstnikom v srednji Italiji, ki so konec poletja doživeli potres.