Inštitut za slovensko kulturo prireja v Slovenskem kulturnem domu v Špetru od 29. oktobra do 31. marca tri nove tečaje slovenskega jezika za odrasle, začetniškega (osnovna stopnja) in dva nadaljevalna (1. in 2. stopnje). Začetniški bo potekal ob torkih od 18.00 do 19.30, nadaljevalni 1. stopnje ob sredah od 18.00 do 19.30, dan in urnik nadaljevalnega 2. stopnje pa bodo določili po vpisovanju. Info: isk.benecija@yahoo.it, vpis na prvi lekciji.
***
CORSI DI SLOVENO A SAN PIETRO
Presso il centro culturale sloveno di S. Pietro ricominciano il 29 ottobre i corsi di sloveno per adulti, promossi dall’Istituto per la cultura slovena, che proseguiranno fino al 31 marzo. Ogni martedì, dalle 18 alle 19.30, si terrà il corso base, ogni mercoledì, sempre dalle 18 alle 19.30 quello intermedio di 1. livello, mentre il giorno e l’orario del corso avanzato verranno definiti dopo le iscrizioni. Info: isk.benecija@yahoo.it.