bloggersSkupina mladih novinark in ‘bloggers’, ki je v soboto, 24. maja, obiskala multimedijski center SMO v Špetru, prihaja iz različnih koncev severne Italije.  Obisk je bil vključen v program evropskega projekta  Adristorical lands – Zgodovina, kultura, turizem, umetnosti in starodavne obrti na območju evropskega Jadrana. Cilj tega projekta je razvoj novih oblik trajnostnega turizma z izpostavitvijo nekaterih pomembnih stvarnosti jadranskega območja, ki niso vključene v tradicionalno turistično ponudbo. Zgodovinski trgi, obzidana mesta, hiše umetnikov in zgodovinska gledališča so le nekateri izmed primerov bogate kulturne dediščine na jadranskem področju, ki je še vedno slabo raziskana in poznana.
Kot nam je povedala Giovanna Tosetto, svetovalka za Informest, ki je spremljala novinarke v Špetru (kjer je muzej predstavila Donatella Ruttar) in nato v Topolovem, “Nediške doline niso bile v začetku vključene v projekt, mislimo pa, da tisti, ki pride v to deželo in še posebno v te kraje, mora razumeti, da tu obstaja kultura, ki je različna od večinske, in ki je zelo privlačna tudi za tiste, ki uporabljajo nova družbena omrežja kot Facebook, Twitter ali Instagram.”