V petek, 20. septembra, bo Trst prizorišče poglobljene strokovne razprave o evropskih manjšinah in manjšinskih jezikih. Osrednji pobudnik niza dogodkov je Slovenski raziskovalni inštitut (SLORI).
V dopoldanskih urah (od 10.45) bo v deželni dvorani Tessitori na Trgu Oberdan zaključni sklop predavanj mednarodne znanstvene konference “Societies and Spaces in Contact: Between Convergence and Divergence (Družbe in prostori v stiku: stičišča in razhajanja)”. Na konferenci, ki jo organizira Znanstveno-raziskovalno središče v Kopru v sodelovanju s SLORI-jem, Inštitutom za narodnostna vprašanja v Ljubljani (INV) ter Unijo Italijanov za Slovenijo in Hrvaško, skupina raziskovalcev in strokovnjakov iz Slovenije, Evrope in drugih delov poglablja vprašanja medkulturne komunikacije, družbene integracije in manjšin na obmejnih območjih. Petkov zaključni sklop predavanj bo obravnaval alpsko-jadranski prostor, na njem pa bodo spregovorili Milan Obid (o Slovencih v Avstriji), William Cisilino (o Furlanih), Matejka Grgič (o Slovencih v Italiji), Andrea Bartole (o Italijanih v Sloveniji) in Milan Bufon (o manjšinah, mejah in čezmejni integraciji v Srednji Evropi). Razpravo v angleščini bo povezovala predsednica SLORI-ja in raziskovalka INV-ja Sara Brezigar, mednarodne goste pa bo uvodoma nagovoril direktor inštituta Devan Jagodic.
O stanju in perspektivah evropskih manjšinskih jezikov bo govor tudi v popoldanskih urah, ko se bodo udeleženci preselili v mestno središče, na glavno prizorišče Slofesta. Ob 17. uri bo na Borznem trgu srečanje, na katerem se bosta oba plenarna predavatelja konference, zaslužni profesor Colin Williams z univerze v Cardiffu in direktorica evropskega centra za manjšinska vprašanja v Flensburgu, Tove H. Malloy, pogovarjala z novinarjem Bojanom Brezigarjem. Srečanje s priznanima strokovnjakoma bo priložnost za spoznavanje »zdravstvenega stanja« manjšin in regionalnih jezikov v sodobni Evropi, tj. v času, ko se na našem kontinentu ponovno krepi populistični nacionalizem. Pogovor bo potekal v angleščini, poskrbljeno pa bo za simultano tolmačenje v slovenščino in italijanščino.
Mednarodno srečanje bo med drugim sklenilo bogat spored dogodkov, ki jih SLORI istega dne prireja v okviru Slofesta. V jutranjih urah bo program, namenjen šolam s slovenskim in italijanskim učnim jezikom. Ob 8.00 bo v palači Gopcevich raziskovalka Zaira Vidau predstavila razčlenjeno stvarnost slovenske narodne skupnosti v Italiji. Informativne delavnice prireja Slori v spomin na preminulo odbornico in profesorico Patrizio Vascotto, ki si je prizadevala za sodelovanje med različnimi tržaškimi kulturami. Učenci drugih šol se bodo lahko na Borznem trgu vzporedno preizkušali v igrah o medkulturnosti, ki jih je Slori zasnoval v okviru čezmejnega projekta EDUKA. Vodila jih bo Martina Pettirosso.