Antologija živalskih pravljic z naslovom Zverinice iz Rezije je oktobra leta 1973 izšla po zaslugi akademskega folklorista Milka Matičetovega (1919-2014). V knjigi so zbrane basni iz rezijanskega ustnega izročila, nekaj pa je tudi avtorskih pravljic, ki jih je Milko Matičetov zbral med letoma 1962 in 1973 po Reziji. Večina je napisana v knjižni slovenščini, devet pa jih je v lokalnem slovenskem narečju. Predgovor je zelo bogat in predstavlja knjigo s strokovnega vidika. Da je knjiga izšla prav leta 1973 tako kot zbirka pesmi Rožice ziz Rezije leta 1972 je sam Milko Matičetov si želel zato da s tem je počastil stoletnice začetka študija o Reziji s strani polskega jezikoslovca Jana Baudouina de Courtenaya.
Knjiga Rožice ziz Rezije je posvečena njemu, Zverinice iz Rezije pa rezijanski pravljičarki Rozaliji Ćunkini, Rosalii Di Lenardo (1873-1962) ob stoletnici njenega rojstva. Knjigo, ki so jo izdali Mladinska knjiga, Založništvo tržaškega tiska in Inštitut za slovensko narodopisje pri Slovenski akademiji znanosti in umetnosti, je ilustrirala znana ilustratorka Ančka Gošnik Godec (1927), ki je takrat obiskala dvakrat Rezijo.
Ob 50. obletnici izida te znane knjige je Akademija za likovno umetnost in oblikovanje Univerze v Ljubljani (UL ALUO) prispevala s posebnim projektom v katerem je sodelovalo devet študentov iz dodiplomskega študija oblikovanja vizualnih komunikacij, smer Ilustracija.

Pravljice, ki so jih izbrali iz knjige, so bile v glavnem tri: Rusica pregnala grdinico iz lisičje hišice, Bogata osojska in uboga njivaška mišica in Prasiček ni hotel sam domu.
Vsak študent je pripravil serijo štirih ilustracij na izbrano pravljico v poljubni likovni tehniki.
Serije ilustracij so študenti razstavili v okviru semestrske razstave na Akademiji in je bila na ogled med 16. januarjem in 9. februarjem za strokovne sodelavce Akademije. Načrtujejo pa selitev razstave tudi v druge kraje.

S to lepo pobudo, za katero je poskrbela doc. Suzi Bricelj, predavateljica na UL ALUO in znana ilustratorka, v sodelovanju s profesorico Mileno Milevo Blažić, ki uči na pedagoški fakulteti v Ljubljani, so se študenti poklonili knjigi, ki je navdušila več generacij. Razstavo je obiskala 7. februarja tudi Lugia Negro, predsednica Muzeja rezijanskih ljudi, muzeja ki ima posebno stalno sekcijo posvečeno pravljicam.