Slovenski krovni organizaciji SKGZ in SSO od leta 2010 ob dnevu slovenske kulture nagrajujeta ustvarjalce, poustvarjalce in druge kulturne ali družbene delavce (lahko gre tudi za ustanove ali društva), ki so z vrhunskimi umetniškimi dosežki ali s svojim delom trajno obogatili kulturno zakladnico oziroma prispevali k uveljavitvi slovenske identitete, kulture in jezika.

Letošnji dobitniki priznanj so Stanka Sosič Čuk, duša Sklada Mitja Čuk, ki skrbi za najšibkejše pripadnike slovenske skupnosti, otroke s posebnimi potrebami, slikarja Andrej Kosič (konec decembra in na začetku januarja so bile njegove umetnine na ogled v Beneški galeriji) in Klavdij Palčič ter pesnik Miroslav Košuta.
V prešnjih letih so bili med nagrajenci med drugimi tudi Donatella Ruttar, Živa Gruden, mons. Marino Qualizza, Viljem Černo in Bruna Dorbolò.