Nekoliko kasneje kot ponavadi, a vendarle. Tudi letos poleti bo slikovito beneško vasico Topolovo v občini Grmek poživela tradicionalna in priljubljena prireditev Postaja Topolove. Otvoritev enaindvajsete Postaje bo v petek, 11. julija, trajala pa bo vse do nedelje, 20. julija, in bo tako kot vsako leto ponudila celo vrsto zanimivih glasbenih, filmskih, literarnih in drugačnih dogodkov. Letošnjo prireditev bo uvedel Romano Vecchiet, direktor Videnske knjižnice, ki bo predstavil svojo knjigo Binari d’Europa. V Topolovem, kjer vsako leto namenjajo veliko pozornost tudi literaturi,  pa bodo letos odprli tudi Majhno svobodno knjižnico. Kar zadeva literarni del, bo v nedeljo, 13. julija, slovenska pesnica Barbara Korun predstavila zbirko pesmi, ki jo je napisala oktobra, ko je v okviru že uveljavljenega projekta Koderjana gostovala v mali beneški vasici. Naslov že osme knjige tega projekta, ki so jo izdali Zadruga Novi Matajur, Kulturno društvo Ivan Trinko in Društvo Topolovo, je ‘Čečica, motnjena od ljubezni’. 08top