“Oginj še gori, važno je, da ga vsi kupe potikamo.” Besiede ravnateljice dvojezične šuole, Sonje Klanjšček, so lepuo poviedale, kajšna atmosfera je bla v petak, 10. februarja, v večnamenskem teatru v Špietre, kjer je šuola ob Dnevu slovienske kulture organizala glasbeno prirediteu ‘Fajandan’.
Na njem so sodeloval zbor Fajnabanda, otroški pevski zbor Mali lujerji an bend Zmotjens, ki je novemberja zmagu Senjam beneške piesmi. Poslušal smo stare, tradicionalne beneške piesmi pa tudi nove (an ne samuo beneške, saj se je vičer zaključu s pesmijo Davida Bowieja), zbora an bend so, pod vodstvom Davida Klodiča, lepuo pomešal soje glasuove.

Beneška Prešernova proslava je bla tudi parložnost, de se je dvojezična šuola an z njo ciela Benečija zahvalila bivši ravnateljici an soustanoviteljici inštituta, Živi Gruden. Dielo an trud od Žive so pustil puno sledi v vsieh tistih, ki so z njo sodeloval, v učiteljih an učencih šuole, pa tudi v vsieh tistih, ki imajo par sarcu sloviensko beneško kulturo an naš slovienski izik.