Številna slovenska društva v Italiji so v teh dneh vpeta v organiziranje in izvedbo pobud ob dnevu slovenske kulture in že iz površnega branja številnih oglasov v časopisih vidimo, da je to obdobje zelo živahno.
Pomembno vlogo pa v tem okviru igrata krovni organizaciji naše narodne skupnosti, SKGZ in SSO, ki vsako leto poverita nalogo za organizacijo osrednje proslave nekemu drugemu kulturnemu subjektu.
Letos je ta čast pripadla Slovenskim sporedom Deželnega sedeža RAI, ki v tem letu slavijo dva pomembna jubileja: 25- letnico Slovenske televizije RAI in 75-letnico Radia Trst A.

Tako bo v nedeljo, 9. februarja, ob 17.30 v tržaškem Kulturnem domu (ul. Petronio) proslava z naslovom, ki je povzet po verzu koroškega pesnika Gustava Januša ‘Dokler veter ne menja svojega jezika’. Gre za »sprehod po slovenski pesniški pokrajini«, ki si ga je zamislil Miha Obit, režijsko pa ga bo ob izvirni glasbi Andrejke Možina uresničila Patricija Jurinčič. Poseben čar bodo prireditvi dodale podobe, ki jih bo v živo ustvarjal Cosimo Miorelli. Poleg uvodnega pozdrava direktorja Deželnega sedeža RAI za FJK Guida Corsa bo prisotne nagovoril pesnik David Bandelj, slovesnost pa se bo zaključila s tradicionalno podelitvijo priznanj, s katerimi SKGZ in  SSO želita nagraditi vrhunske dosežke kulturnih ustvarjalcev, ki na območju slovenske narodne skupnosti v Italiji bistveno prispevajo k uveljavljanju slovenske kulture, identitete in jezika.