“DM+ Osvežitev” je novo brezplačno izobraževanje, namenjeno mladim (od 15 do 30 let), ki bo v soboto, 16. marca, v Kulturnem domu v Trstu in ga prirejajo v sklopu projekta “Zastavimo skupne moči za skupne cilje”. Gre za širši projekt, ki ga Študijski center za družbeno-politična vprašanja Krožek Anton Gregorčič posveča pokojnemu Mirku Špacapanu in ga je podprla Avtonomna dežela Furlanija-Julijska krajina s sredstvi iz zaščitnega zakona 38/2001. Projekt Development pa je finančno podprl tudi Urad Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu. Organizacijski odbor sestavljajo mladi izskupin društev Sedej, Podgora, MOSP in Devinskega mladinskega krožka. Lani so priredili tridnevno izobraževanje za mlade kulturne delavce v Lužnici v Kanalski dolini, kjer se je zbralo 30 mladih iz 14 slovenskih društev iz Italije in Avstrije. Letos pa bo izobraževalni program posvečen komunikaciji, izvedli pa ga bodo v sodelovanju s Slovenskim stalnim gledališčem, Združenjem slovenskih športnih društev v Italiji in ZKB Mladi. Medijski partnerji prireditve so Primorski dnevnik, RAI Slovenski program, Novi Glas, Novi Matajur in Dom, pokrovitelji pa Slovenska prosveta, SSO, ZSKP in ZSKD. Tečaj se bo začel s predavanjem Nine Debevec (Socialna akademija) na temo celostnega komunikacijskega načrta. Nato pa bodo udeleženci lahko izbirali med petimi delavnicami. Eno bo vodila Matejka Grgič (Filozofska fakulteta Univerze v Ljublja-ni in SLORI) in bo posvečena jezikovnim napakam, ki se pojavljajo pri naslovih, v koncertnih ali gledaliških listih. Rossana Paliaga (SSG) bo razložila, kaj od organizatorjev dogodkov želijo novinarji, kako je treba komunicirati z njimi oziroma kako napisati tiskovno sporočilo. S pomočjo Tilna Laha (Socialna akademija) bodo mladi spoznali osnove grafike oziroma programe za osnovno oblikovanje, splošna grafična pravila in najpogostejše napake. Mojca Galun (Socialna akademija) bo predavala o socialnih omrežjih ter spregovorila o njihovih pravilih delovanja, trendih ter načinih za doseganje večje vidlji-vosti ter o oglaševanju. Andrej Pisani (Sintesis/Hub) pa bo mladim razložil, kako se razvije blagovna znamka. Z njim se bodo torej naučili ustvariti in uveljaviti tržno znamko ter preko nje doseči prepoznavnost. Izobraževalni program se bo zaključil s predavanjem Irene Deželak na temo uspešnega komuniciranja znotraj delovnih skupin. Večer pa se bo nadaljeval ob aperitivu z glasbo in zaključil z ogledom gledališke predstave Goldbergove variacije v izvedbi ansambla SSG.