Ob mednarodnem dnevu pravic od otruok (Giornata internazionale per i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza), ki je biu v petak, 20. novemberja, je an lietos Zveza slovienskih kulturnih društev organizala revijo otroških an mladinskih skupin “Do svobodnega giba / Libertà di muoversi”. Med otruok an mladimi, ki so nastopil, so bli tudi otroc naše dvojezične šuole, ki obiskujejo delavnico folklore. Lan smo šli na Prosek, lietos… je bluo vse on-line, zak kot vsi vesta, zavojo coronavirusa se na more dielat malomanj nič vič, kjer je vič ljudi kupe. Takuo lietos vsaka skupina je pošjala an video od tistega, kar je lietos nardila, kar se je še moglo. Naši otroc so pošjal an video, kjer se vidi, kakuo dielajo vaje (prove) na travniku zad za šuolo. Skupina se je takole predstavla:
“Na dvojezični šoli v Špetru se trudijo, da bi učenci in dijaki spoznali tudi bogato kulturno dediščino Benečije. Med beneškimi kulturnimi društvi, ki sodelujejo s to ustanovo, je tudi Beneška folklorna skupina Živanit s folklorno delavnico. Pred koronavirusom je delavnica potekala eno uro tedensko, ob petkih popoldne, od oktobra do maja. Otroci niso vsako leto isti, ker imajo vsi tudi druge obveznosti (verouk, glasbeno šolo, razne športe…), a važno je, da spoznajo plese Benečije in da jim ostanejo v spominu. Veseli so bili, ko so imeli možnost nastopiti pred publiko, sami ali skupaj s folklorno skupino Živanit. “Živanit” upa, da bodo med njimi tudi novi člani. Delavnica je bila v programu tudi v novem šolskem letu, a koronavirus nas je spet ustavil, smo se pa zbrali na travniku, da bi se po večmesečni pavzi vsaj pozdravili in to so posnetki dela vaj tistega popoldneva. Seveda, bla je tudi publika: bli so ljudje, ki žive atu blizu, an tisti, ki so se sprehajal.”
Dolzdol ušafata video dela vaj.

Il Covid-19 ha momentaneamente bloccato anche il laboratorio di balli popolari della Benečija per i bambini della scuola bilingue, in collaborazione con il gruppo folkloristico della Benečija Živanit. Però hanno voluto incontrarsi per ripassare, dopo più mesi di pausa, i balli imparati fino ad ora. Nell’occasione è stato girato anche un video corto con il quale hanno partecipato alla rassegna di gruppi giovanili di ballo “Do svobodnega giba / Muoversi in libertà”, organizzata dall’Unione dei circoli culturali sloveni, che si è tenuta online venerdì 20.