potok-poezijaŠestnajt liet od tega je Pavel Petričič v velikem zborniku ‘Valli del Natisone – Nediške doline’ napisu, da je bla literatura v slovienskem beneškem narečju ankrat predvsem verska literatura, an de samuo od 70. liet napri je paršla na dan tista, ki bi jo lahko klical ‘laična’. Takuo, če pomislimo na vse tiste, ki je od takrat ratalo, donas lahko moremo reč, da je bla literatura, an še posebno poezija motor, s kerim se je beneška kultura ne samuo ohranila, pa tudi razvila. Pomislimo na razne objave v zbornikih, antologijah, bukvah, pomislimo na besedila za Senjam beneške piesmi, an da puno krat an nimar vič se naša literatura predstavlja na raznih festivalih tle v naši deželi an v Sloveniji. An liep primier tele literature smo lahko poslušal v četartak, 12. maja, v Oblici na sedežu novega društva Čirko Potok. Tel prestor, smo že napisal, so odparli samuo malo miescu od tega, je pa že ratu važen kraj, kjer judje se srečujejo med sabo an s kulturo. Lepuo je bluo, da parvi dogodek posvečen poeziji, je imeu ku goste pet beneških pesnic: Claudio Salamant, Margherito Trusgnach, Luiso Battistig, Andreino Trusgnach an Marino Cernetig. Šlo je za različne glasuove, vsaka pesnica je pa z branjem dokazala ljubezan do suojega izika an suoje kulture. Vičer, ki ga je povezoval Miha Obit, je pa spremljala glasba dua Gushi & Raffunk (ki živi v Podsriednjem) kupe s Sandrom Carto.