prosnidV turistični kmetiji Brez Mej v Prosnidu (Tipana) se je v petak, 11. setemberja ponovilo srečanje s pesniki an pisatelji, ki ga runajo v okviru potujočega mednarodnega festivala glasbe an poezije Uode iz uode (Acque di acqua).
Na začetku sta na kratko pozdravila Andreina Trusgnach v imenu Inštituta za slovensko kulturo, ki je sodelovau par organizacji srečanja, an tipajski odbornik za kulturo Maurizio Marconi.
Natuo je Francesco Tomada, ki je kupe z Renzom Furlanom organizator festivala, predstavu goste. Parvi pesnik, ki je prebrau suoje piesmi, je biu Massimiliano Lancerotto, ki že puno cajta piše pa, takuo je poviedu Tomada, nie nikdar izdau svojih piesmi v bukvi. Beneška besieda je bla prisotna z Margherito Trusgnach.
“V njeni poeziji – takuo jo je Tomada predstavu – je zlo prisotna povezava z nje zemljo, s koreninami an čustvi Benečije.” Margherita je pa jala, de spada med tiste, ki pišejo predvsem, kar so žalostni. “Nie pa rečeno – je dodala –, da smo nimar žalostni, more bit pa, de kar smo veseli, dielamo ki druzega… Pisat stor dobro, zak kar pišemo imamo možnost poglobit adno misel, an tudi narest takuo, de ostane an poseben spomin, naj veseu naj žalosten, ki drugače bi zbežau.”
Na koncu je sam Tomada, ki ga je Andreina predstavla, prebrau suoje piesmi.
Za glasbene trenutke je poskarbeu beneški multi-instrumentalist Davide Tomasetig.