Tradicionalno raziskovalno delo, inovativne raziskave aplikativnega značaja in izobraževanje. Štirideseti redni občni zbor Slovenskega raziskovalnega inštituta, ki je bil 20. aprila na sedežu muzeja SMO v Špetru, je bil priložnost za predstavitev delovanja v prejšnjem letu in projektov, ki so v teku letos.
Zanimivo novost je na srečanju napovedal vodja Deželnega urada za slovenske šole Igor Giacomini: Slori bo sodeloval s samim Uradom in italijanskim inštitutom za evalvacijo vzgojno-izobraževalnega sistema INVALSI v postopku preverjanja znanja in veščin pri predmetu slovenščine na šolah s slovenskim učnim jezikom v Italiji. Zato pripravljajo posebno konvencijo, ki bo veljala tri leta.
Uvodoma je predsednica Slorija Sara Brezigar poudarila pomembnost lokacije letošnjega občnega zbora.
To je znak obnovljene pozornosti do položaja “sui generis” Slovencev Videmske pokrajine, ki jo je v zadnjem obdobju Slori dokazal s posebnimi raziskavami, s sodelovanjem z Inštitutom za slovensko kulturo v Špetru pri pripravljanju jezikovnih delavnic za dijake, ki obiskujejo tečaj slovenščine na višji srednji šoli Pavla Diakona v Čedadu, ter z vključitvijo novih beneških članov.
Delovanje SLORI-ja je nato bolj natančno predstavil direktor Devan Jagodic, ki je izpostavil uspešno sodelovanje inštituta pri pripravi druge Deželne konference za zaščito slovenske jezikovne manjšine (24. in 25. novembra 2017 v Gorici in Trstu), odobritev projekta Eduka2 v okviru programa Interreg med Italijo in Slovenjio 2014-2020 in “aplikativno” pobudo na spletu “SMeJse-Slovenščina kot manjšinski jezik”. Med projekti, ki so v teku, je Jagodic poudaril pomembnost raziskave o stanju in perspektivah slovenskega gospodarstva v Italiji, raziskavo o etno-demografski preobrazbi tržaških naselij od leta 1910 do danes ter raziskavo o toponomastiki uličnih imen v Gorici.
Na občnem zboru, ki so se ga udeležili tudi predsednika slovenskih krovnih organizacij SKGZ in SSO Rudi Pavšič oziroma Walter Bandelj ter predsednica paritetnega odbora za vprašanja slovenske manjšine Ksenija Dobrila, so nato soglasno odobrili obračun za leto 2017 in predračuna za leto 2018, ki ju je predstavila blagajničarka Kristina Valencic.