daverioPhilippe Daverio je zlo znan umetniški kritik, šigurno med te narbuj znanimi v Italiji, čepru on se buj čuti ‘kulturnega antropologa’. Vsaj takuo je poviedu v pandiejak,  24. vošta, ko je nepričakovano paršu v Špietar an si je ogledu multimedialni muzej SMO an razstavo čedajske umetnice Adriane Iaconcig, ki bo v tistem muzeju odparta še do 30. vošta.

Daverio, ki je med drugim poznan za televizijsko oddajo ‘Passepartout’, si je priet ogledu razstavo ‘Wide open windows’ an je puno pohvalu dielo Adriane Iaconcig, ki vsebuje fotografije an različne majhane škraljice, s katerim je tiela umetnica pokazat svoj odnos do narave an do kraju, kjer živi. Potlé pa je pod vodstvom Donatelle Ruttar, ki je muzej zasnovala, odkriu instalacije ‘slovienskega multimedialnega okna’, ki predstavlja kulturno krajino teritorija, od Tarbiža do Taržaškega zaliva.
Za anj je bluo pravo odkritje (v zvezku obiskovaucev je napisu ‘Nepričakovano’). Na koncu je poviedu, de se bo še zanimu za našo realnost. Daverio je pruzapru dobar poznavalec Furlanije, saj vsako lieto predava na srečanju Colonos, v telih dneh pa je biu tudi v Palmanovi, miestu, ki gleda valorizat suojo zgodovinsko bogatijo. V pandiejak pa je imeu možnost spoznat drugo realnost, ki šigurno mu je ostala par sarcu.