organ2V nediejo, 2. februarja, je biu v lieški cierkvi koncert na orgle v spomin na gaspuoda nunca Azeglia Romanin. Na 2. februarja, zak po stari naši navadi, tisti dan se zaključi božični cajt. Puno ljudi je bluo tisto vičer v cierkvi an Giorgia Zufferli je vsiem lepuo razložla vse tuole. Potle so vsi kupe zmolil po sloviensko molitev Devetice. organ3Zapiel pa so trije zbori, vsak posebe an potle pa vsi kupe: domači zbor Rečan, zbor te mladih lieške fare, an kot gost (ospite) pa zbor iz kraja San Gottardo v Vidne, z njih meštro Carlo Francolini, ki že puno liet ima stike z lieško faro an puno krat sodeluje (collabora) še posebno s te mladimi, ki skarbjo za lieško faro an cierku. Na koncu je Piero Chiabai v imenu telih mladih (ki so tudi organizal telo lepo vičer) pozdravu an zahvalu vse, ki so paršli na koncert an se potrudili, de steče vse lepuo. Potle tri zbori an farni konsej so kupe povičerjal…. an, sevieda, tudi piel vse naše lepe piesmi do pozne ure.

***

organo1Al concerto d’organo (quello di Liessa è di Valentino Zanin e porta la data del 1841) che ha avuto luogo nella chiesa domenica 2 febbraio, hanno partecipato i cori Rečan di Liessa, il coretto del gruppo liturgico dei giovani (nella foto durante le prove di canto), che ha anche organizzato la serata, ed il coro di San Gottardo (Udine) che collabora da diverso tempo con la parrocchia di Liessa ed in particolare con il gruppo dei giovani