‘Podobe Nevidnega’ je naslov razstave ikon, ki so jo odparli v petak, 7. novemberja, v Beneški galeriji v Špietre. Gre za umetniško dielo Piere Gortan, ki živi v S. Danielu an je parvi krat obiskovala an tečaj ikonografije štierdeset liet od tega.
Na otvoritvi je Giacinto Jussa, predsednik Društva beneških umetniku, poviedu značilnosti ikon, ki imajo nedoločeno okolje an niemajo perspektive. “Ikona nie obješena slika, ki si jo lahko pogledamo z očmi an uživamo od tuolega, je pa ilustrirana moliteu, ki posreduje med nami an tistim, kar prikazuje”, je jau.
Natuo je znan ikonograf Paolo Orlando predstavu tečaj izdelovanja ikon, ki bo poteku od ženarja v slovenskem kulturnem centru. Glavni cilj tečaja je nudit skupini udeležencu osnovna znanja an kompetence ne samuo, da bi izdielali ikono, pa tudi da bi pravilno interpretirali podobe iz karščanske ikonografske tradicije. Orlando, ki je biu dvajst liet nazaj protagonist razstave v Beneški galeriji kupe s Paskvalom Zuanello, ko je predstavu tečaj, je med drugim poviedu, de v Rusiji danes obstaja 1300 samostanu medtem ko so bli samuo tri v šestdesetih lietih. Donas v Italiji pa organizavajo parbližno 150 tečaju na lieto, podatek, ki dokazuje veliko zanimanje za izdelavo ikon.
Razstava v Špietre je odparta od 17. do 19. vsak dan razen nedieje.ikone