Petandvajst, tarkaj liet ima že Postaja Topolove, poseban an originalen projekt, ki je biu tenčas, kar so z njim začel, an tvegan poskus, za katerega obedan nie viedu, dost cajta bo mu iti napri an ka bo parnesu vasi Topoluove. Sada nie vič obednega dvoma: Postaja (an z njo vsa vas) je zlo živa an ustvarjalna an gre samozavestno napri. Jo zazidat takuo tardno an močno pa so parpomagale “naše besiede,” “Tiste besiede, kultura an srečanja, vse, kar je ankrat meja, ki je bla tle zlo huda, prepovedovala, vajajo puno za vas, za tel projekt an za vse nas, ki smo tle,” je na odpartju lietošnje Postaje v saboto, 7. luja, poviedala Donatella Ruttar, ki je bla kupe z Morenom Miorellijem – on je buj napri predstavu umetnike an program z vič ku 50 dogodki – začetnica telega projekta. Puno pa je parpomagala an sama vas, ki ku an izvir vode daje muoč za Postajo, pa tud za bodočnost, je pa spomnila Antonella Bukovaz.
An tak izvir an tako muoč so v Topoluovem an na Postaji ušafal tud mladi, ki vierjejo, de se more tle živiet an se zaviedajo pomiena bit v telem prestoru, so ponosni, de so pru tle njih kornine. Skupina mladih, ki je v Topoluovem ustanovila tud mladinsko društvo, je za petandvajstlietinco parpravla tud publikacijo Robida 5, ki so jo predstavli pru v saboto. V bukvah, ki imajo puno starih fotografij, ki bi bluo zaries škoda, če bi ble šle zgubjene, so v parvem delu analizirali projekt, tud z intervjuji s protagonisti Postaje, takuo de se more ušafat mnenja umetniku pa tud obiskovaucu an mladih, ki so na Postaji an z njo zrasli. Doložli so tud tekst, posvečen Postaji, ki je biu parvi krat objavljen lieta 2004 v vodniku “A spasso per la Benecia”, pru za petandvajsetlietinco pa je avtor na povabilo mladih urednic an uredniku Robide parpravu novo besedilo. Te drug del publikacije pa predstavlja predele vasi, realne al pa namišljene, tiste, ki jih ušafamo še donas, an tiste iz preteklosti. Vsak od mladih avtorju je predstavu adnega, naj bo meja, krajina, Koderjana, malin, ambasade, auditorium, čakalnica, stara šuola, pinakoteka, knjižnica Valentino Gariup, Pošta, kino al pa letališče.
Na otvoritev Postaje so paršli tud župani Eliana Fabello (Garmak), Mariano Zufferli (Špietar), Luca Postregna (Sriednje), Germano Cendou (Sauodnja) an bivši župan Sv. Lenarta Giuseppe Sibau, ki je že drug mandat v deželnem svetu, telkrat pa je tam tud predsednik komisije za kulturo. Domača županja je zahvalila vse tiste, ki vztrajno pejejo napri Postajo, ki je zlo pomembna za preporod telega teritorija an njega kulture. Doluožla je tud, de je zlo pomembno za bodočnost telih kraju se znat odperjat širšemu svietu, bit odparti za dialog. Sibau je poudaru, de se bo na Deželi trudu na vse viže za podperjat iniciative, ki morejo pomagat, de bo vič ljudi paršlo živet tle tode, v vasi, na katere je globoko navezan. Pru takuo bo gledu doseč, de bojo paršla potriebna sredstva za te narbuj šibke gorske kraje. Pisni pozdrav sta pošjali tud senatorka Tatjana Rojc, ki bo paršla na Postajo v saboto, an deželna odbornica za kulturo Tiziana Gibelli, ki je poudarla, de je tela prireditev adna od ikon posebnosti an bogatije naše dežele.
Besiedo so na odpartju dal an umetnikom, ki so se strinjal, de je Postajo trieba doživiet za zastopit, ka se tle dogaja, kaka je muoč telega projekta, jal pa so tud, de je adan od kjuču nje uspeha gostoljubnost an radoviednost judi.