Benečija bo čez nekaj dni spet postala središče sodobne umetniške ustvarjalnosti, ki jo zaznamuje brezmejnost. Topolovo, slikovito beneško vasico v občini Grmak, bodo namreč še enkrat preplavili umetniki iz vsega sveta, novinci in povratniki, ki bodo skupaj z domačini in v sozvočju z vasjo ter naravo soustvarjali zanimivo prireditev Postaja Topolove, ki slavi letos svojo petindvajsetletnico.

Uradna otvoritev Postaje bo v soboto, 7. julija, ob 18. uri, ko bodo med drugim predstavili tudi publikacijo Robida 5 (revijo urejajo Vida Rucli, Dora Ciccone in Janja Šu- šnjar), ki je posvečena 25-letnici pri- reditve. Sam festival pa se bo začel že dan prej, 6. julija.

Kot ponavadi bo izredno bogat filmski del Postaje, ki bo letos imel pravzaprav vodilno vlogo. Vas Topolovo bo postala bogatejša za no- vo ustanovo, Akademijo počasnega teka (Accademia del passo ridotto), ki jo bodo odprli v sodelovanju z Akademijo iz Brere.

Posebno pozornost bodo namreč na letošnji prireditvi posvetili zlasti snemanju na trak Super8. In prav v petek zjutraj se bo v Topolovem začela delavnica montaže posnetkov Super-8, ki jo bo vodila režiserka Alina Marazzi in ki jo bodo v Topolovem izvedli v sodelovanju z goriškim Kinoateljejem. To bo tudi poklon tržaškemu režiserju Aljoši Žerjalu, ki bo sicer v Topolovo prišel v torek, 10. julija, ko bodo tudi predstavili rezultate filmske delavnice.

Zanimiv bo tudi glasbeni del festivala s številnimi koncerti v naravi oziroma v povezavi z njo, kot ponavadi pa bomo lahko slišali tudi ‘Topolovsko Minimalno Orkestro’ in priljubljene ter originalne ‘Les Tambours de Topolò’. Med protagonisti bo tudi slovenski tolkalec Zlat- ko Kaučič s posebnim koncertom ‘Jubilaeum 40’, ki bo v torek, 10. julija. Že v petek pa bo mogoče na Postaji Topolove uživati ob spontanem petju zbora folklorne skupine iz Rezije, ki ga bo spremljala digitalna animacija Cosima Miorellija.

V okviru sklopa ‘Glasovi iz ča- kalnice’ bodo poseben večer posvetili Srečku Kosovelu oziroma njegovemu “srečnemu Krasu”. Publiki bo Kosovela in njegovo poezijo v ponedeljek, 9. julija, predstavil prevajalec Miha Obit, pesniški večer pa bo popestril zbor Fajnabanda. Med protagonisti literarnega dela letošnje Postaje Topolove bosta tudi Miha Mazzini in Tatjana Rojc (v soboto, 14. julija). Na Postajo pa se bo tudi letos vrnil priljubljeni Pif, ki se bo v soboto, 7. julija, pogovarjal z režiserjem Michelejem Astorijem in umetnostnim kritikom Francescom Bonamijem.