Nedijo, 27. avrila, je tou zavarški cierkui Sv. Florjana nastopalo sedan zborov, ki so številni publiki podarili dan vrhunski koncert ljudskih in pobožnih piesmi. Biu je zadnji koncert 45. revije Primorska poje, ki á je organizou Center za kulturne raziskave u Bardu s sodelovanjem ZSKD-ja. Presenetiu je posebno pošlušauce zbor Rdeča Zvezda iz Saleža, ki je intrepretou pod vodstvom Rada Miliòa štiere »Ave Maria«, ki so jih sestavili skladatelji Roberto Tagliabue, Aleksander Vodopivec, Franz Biebl, Javier  Busto. Sousje nastopajoči zbori so se pokazali liepo parprauljeni anu usaki je znau dati skladbam svojo posebno interpretacijo. Prej kuj zbor Rdeča zvezda so peli mešani pevski zbori Du Postojna,  Tre Valli/Tri doline (Šentlenart), ženski pevski zbor KD Spodnja Idrija, pevski zbori Košana, Canto Ergo Sum in Planinska Roža (Kobarid).

zbor
To ma šinjé dostaviti, ke prejšnji dan, soboto 26. avrila, je čiu Šempasu pri Novi Gorici nastopau še Barski oktet za prireditev »Domovina je ljubezen«. Prisotni so bli Slovenci iz Madžarske, iz Austrije anu iz Hrvaške anu usaka skupina je predstavila, kaj se u krajah von Slovenije diela za braniti svojo sloviensko kulturo in jezik.
Biu je prisoten še Minister za Slovence po svetu Gorazd Žmavc, ke je pozdravou rojake an se je počastiu za veliko dielo, ki nu revajo narediti za daržati živo sloviensko besiedo nu stare tradicijoni.