Prostovoljni jezikovni program, ki ga je pred petnajstimi leti uvedla Generalna direkcija za jezikovno politiko Katalonije in za katerega skrbi Konzorcij za jezikovno normiranje, je doslej imel velik uspeh. V teh petnajstih letih je tako nastalo več kot 125 tisoč “jezikovnih” parov, ki so jih sestavljali učenec oziroma učenka, ki je želel izboljšati svoje znanje katalonščine, in prostovoljni učitelj oziroma učiteljica, ki ta jezik odlično obvlada. Pari so se se srečevali in se med seboj pogovarjali v katalonščini vsaj eno uro na teden. Lani so ta program še dodatno okrepili oziroma dodali virtualno obliko, in sicer spletno konverzacijo, tako da se lahko zdaj zainteresirani s prostovoljci povežejo tudi preko videokonference.